Symposium en boekpresentatie 'Cohesie en polarisatie in de stad'

1 november 2022 (13:00 uur)

Boerenprotesten, discussies over inenten tegen corona, Black Lives Matter en ons koloniaal verleden: in de arena van de publieke opinie doet zich een proces van polarisatie voor. Daarbij lijkt het voor politiek en overheidsinstellingen steeds lastiger te worden om de boel bij elkaar te houden. Op dinsdag 1 november 2022 organiseert de OU het symposium 'Cohesie en polarisatie in de stad'.

Op die dag wordt tevens het gelijknamige boek, samengesteld door Janine Janssen en Emile Kolthoff met bijdrages van verschillende onderzoekers, gepresenteerd.
Polarisatie in de politiek, in het racismedebat en rond de maatregelen tijdens de Covid-19-crisis zijn aan de orde van de dag. Daar staat tegenover dat veel mensen op zoek zijn naar cohesie, naar samen werken en leven, en zich daarvoor willen inzetten. Cohesie is het uitgangspunt van het boek. Daarmee wordt verwezen naar de onderlinge betrokkenheid tussen burgers, maar ook naar de betrokkenheid tussen burgers en overheid. Vanuit de sociale wetenschappen, het recht en de geschiedeniswetenschappen wordt ingegaan op de vragen wat ons verdeelt, welke groepen in onze samenleving de grootste kans maken om buiten de boot te vallen en hoe we kunnen omgaan met vragen rond cohesie en polarisatie.
Lees alvast de inleiding, geschreven door Emile Kolthoff en Janine Janssen. Cohesie en Polarisatie in de stad: inleiding (2022).

Tijdens het symposium spreken vier onderzoekers die ook allemaal een bijdrage schreven in het boek: prof. dr. Jan Willem Sap, mr. dr. Marelle Attinger en promovendi Jasper Bongers en Iris van der Zande. Burgemeester Roel Wever van de Gemeente Heerlen neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.

Het evenement wordt gehouden op de campus van de OU, Valkenburgerweg 177 in Heerlen, van 13.00 uur tot 14.30 uur.
Het symposium is voor iedereen gratis toegankelijk.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier, tot 25 oktober 2022.

Kijk voor meer informatie op de symposiumpagina.