Symposium: Learning to solve plastic pollution: from knowledge to action

1 december 2023 (12:00 uur)

Wat is nodig om plasticvervuiling wereldwijd aan te pakken? En welke rol spelen educatie en capaciteitsopbouw hierin? Op vrijdag 1 december 2023 organiseert de bètafaculteit van de OU het hybride symposium 'Learning to solve plastic pollution: from knowledge to action'. Aansluitend vindt de oratie plaats van prof. Joop de Kraker, UNESCO hoogleraar Technology-enhanced Learning for Sustainable Development.

Met plasticafval dat onze oceanen, landen en stedelijke gebieden overspoelt, is het meer dan ooit belangrijk om de kloof te dichten tussen kennis en daadwerkelijke actie. We moeten collectief leren hoe we de uitdagingen van plasticvervuiling kunnen aangaan. Het symposium biedt een platform voor dialoog en actie.

Sprekers
De sprekers delen tijdens het symposium hun bevindingen en nieuwe inzichten over de aanpak van plasticvervuiling. Activiteiten in onderwijs en onderzoek van de Open Universiteit op gebied van plasticvervuiling komen aan bod. Maar ook de rol die Citizen Science kan spelen, de behoefte aan capaciteitsopbouw en hoe we samen van beleidsplannen tot actie kunnen overgaan. Naast milieuwetenschappers van de Open Universiteit, zullen ook onderzoekers van UNEP en GRID tijdens het symposium spreken. Bekijk het volledige programma op de symposiumpagina.

Praktische informatie
Het hybride symposium 'Learning to solve plastic pollution: from knowledge to action' vindt plaats op vrijdag 1 december 2023, van 12.00 tot 16.00 uur.
Aansluitend spreekt prof. Joop de Kraker zijn inaugurele rede uit.
Het symposium kan online worden bijgewoond of op de OU, Valkenburgerweg 177 Heerlen, gebouw Pretoria. Aanmelden kan tot 27 november 2023 via het aanmeldformulier.
Voor de oratie is aanmelden mogelijk tot en met 23 november 2023.