Bezoek aan Noordwijkerhout op 2 april

2 april 2022 (11:00 uur) - 2 april 2022 (tot 16:00 uur)

In en rond Noordwijk liggen prachtige natuur-, duin- en bosgebieden. Zo dicht bij grote steden en toch zo enorm uitgestrekt, stil en ongerept. Van Wassenaar tot de top van Zuid-Holland strekt zich een smalle maar afwisselende duinstrook uit:  het Nationaal Park Hollandse Duinen, het brede Zuid-Hollandse kustgebied, dat strekt van Hoek van Holland tot Hillegom. Dat gaan we bezoeken op zaterdag 2 april.

Naast duinlandschap is er fantastisch bosgebied, zoals Landgoed Leeuwenhorst, dat ligt in de gemeente Noordwijkerhout en grotendeels in beheer is bij het Zuid-Hollands Landschap. Ook vinden we talloze bollenvelden in deze streek.

Bloembollen betoveren mensen al vanaf de introductie in de Nederlanden tot op de dag van vandaag. Door de tijd heen is de teelt van bloembollen dan ook een speciale Nederlandse aangelegenheid geworden. In zijn lezing over de geschiedenis van de bloembollenteelt zal Peter Vink ingaan op de komst van de eerste tulpen en hyacinten en waarom ze in de Nederlandse kuststrook het beste geteeld kunnen worden. Daarnaast zal hij ingaan op verschillende historische aspecten die bij het telen van bloembollen een rol hebben gespeeld. Tenslotte zal hij een verbinding maken met de huidige tijd en hoe wij tegenwoordig bloembollen telen op een moderne en gemechaniseerde manier en de uitdagingen om dat op een verantwoorde manier te doen.

Programma
10.30 - 11.00 uur: Ontvangst met koffie of thee in Hotel de Witte Raaf te Noordwijk
11.00 - 12.30 uur: Lezing door Peter Vink (inclusief vragenhalfuurtje)
12.30 - 13.30 uur: Lunch
14.00 - 15.30 uur: Wandeling met uitleg door Boswachter Joel Haasnoot
15.30 - 16.00 uur: Afsluiting van de dag  in het voornoemde restaurant.

Bereikbaarheid
Hotel de Witte Raaf, Duinweg 117 2204 AT Noordwijk
Openbaar vervoer: vanaf het dorp Noordwijkerhout is het twee kilometer lopen. Er is geen openbaar vervoer dichterbij. U kunt wel een taxi nemen vanaf Noordwijkerhout. 
Met de auto: parkeren op het terrein van de Witte Raaf (gratis).

Kosten
15 euro per persoon, waarbij een lid één introducé mag inschrijven.

Aanmelden en betalen
Vóór zaterdag 2 april via het formulier hieronder.

Alleen onze buitenlandse leden kunnen betalen door overmaking op rekeningnummer NL15 INGB 0007 5452 83 t.n.v. Alumnivereniging Open Universiteit Nederland, onder vermelding van 'Noordwijkerhout'. Onze Belgische leden kunnen ook betalen via Bancontact.

Aan deze dag kunnen 35 personen deelnemen.

Extra informatie
Wilt u meer weten over de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de Nationaal Park Hollandse Duinen? Klik dan hier


Namens de AVOU
Marianne Elderman (bestuurslid)


De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.