Dispuutsavond over Musée Nissim de Camondo en Simone de Beauvoir

2 mei 2023 (18:55 uur)

Op 2 mei verzorgt dispuut 'Plein Air' weer een lezingenavond. Dit keer staan er zelfs twee lezingen op het programma. Het spits wordt afgebeten door Gerda Gunneweg, met een lezing over de familie Camondo en hun Parijse stadspaleis, tegenwoordig Musée Nissim de Camondo. De tweede lezing wordt verzorgd door Liduin Badoux, die deze wijdt aan schrijfster Simone de Beauvoir.

Musée Nissim de Camondo door Gerda Gunneweg
"Enige tijd geleden las ik het boek ‘The Hare with the Amber Eyes’ van Edmund de Waal (2010) en vond het een aangrijpend boek. Hierin beschrijft hij de geschiedenis van zijn familie Ephrussi, die in Odessa rijkdom verwierf en naar Wenen en later naar Parijs vertrok.
Toen in 2021 ‘Letters to Camondo’ van zijn hand verscheen, werd ik opnieuw heftig het verhaal ingezogen van een familie, die eveneens vanuit de Levant in Parijs terechtkwam. Fascinerende en schrijnende verhalen van Joodse bankiers en hun gezinnen, kunstliefhebbers en wat niet meer, waarvan de hoofdpersonen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. 
Edmund de Waal heeft deze laatste roman in briefvorm geschreven. In 58 hoofdstukken richt hij zich tot Moïse Camondo, de man die van 1912 tot 1914 zijn stadspaleis liet bouwen aan de Rue de Monceau 83."
Aldus AVOU-lid Gerda Gunneweg.

Simone de Beauvoir door Liduin Badoux
"Covid en een bezoek aan Parijs brachten me ertoe de boeken van De Beauvoir die ik in mijn bezit had opnieuw te gaan lezen. Als twintigjarige hadden ze me al weten te boeien en nu na meer dan vijftig jaar vroeg ik me af in hoeverre ze mijn leven hadden weten te beïnvloeden. De vrijheid die De Beauvoir zichzelf had toegestaan bleek veel groter dan die welke ik had weten te bereiken. Toch meende ook De Beauvoir dat volkomen vrijheid niet bestaat, wat de ‘onvergelijkbare vriend van haar gedachten’ Jean Paul Sartre daarover ook beweerde. Hun ideeën over filosofie blijken op meerdere punten niet samen te vallen.
De in 2020 verschenen biografie van de hand van Kate Kirkpatrick gaf me een genuanceerder beeld van de verhouding tussen de twee belangrijke Franse filosofen en hun standpunten. In mijn lezing zal ik die van De Beauvoir aan de orde stellen. Zij zette zich af tegen filosofieën die systemen bouwen. Hierdoor werd ze waarschijnlijk minder serieus genomen. In de vorm van romans, essays, toneelstukken en lezingen droeg ze haar ideeën uit. Bovendien leefde ze volgens die ideeën. “Ik ben vrij, en verantwoordelijk voor alles wat ik doe, maar tegelijkertijd beperkt door mogelijkheden en omstandigheden. Het Zijn impliceert een voortdurende verandering in het contact met anderen, het is een proces van Worden”. Het ‘worden’ vraagt om het steeds opnieuw maken van keuzes. Dat is wat we allen in onze levens hebben moeten constateren."
Aldus Liduin Badoux, eveneens AVOU-lid.

Programma
18:55-19:10 uur: mededelingen
19:10-20:15 uur: lezing van Gerda Gunneweg
20:15-21:00 uur: lezing van Liduin Badoux
21:00-?? uur: napraten.

Locatie
De Haagsche Kluis, Plein 20 2500 DP Den Haag.

Aanmelden
Via pleinairou@gmail.com.