Conferentie over leerstrategieën: studenten motiveren en begeleiden

3 oktober 2023

Op dinsdag 3 oktober 2023 vindt het congres 'Leerstrategieën vo, mbo, en ho' plaats. Motto van de conferentie is: Geef toekomstgericht onderwijs vorm en bevorder het leerproces en de studentmotivatie. De keynotes worden verzorgd door professor-emeritus Paul Kirschner en bijzonder hoogleraar Gino Camp van de Open Universiteit. 

Mythes in het onderwijs: doodzonde voor het leren

Professor-emeritus Paul Kirschner verzorgt een van de keynotes op de conferentie. Zijn presentatie is getiteld: Mythes in het onderwijs: doodzonde voor het leren! De keynote van Gino Camp is getiteld Effectief leren in de praktijk. Verder staan twee leertracks en een workshop Motiverend lesgeven op het programma.

Begeleiden en stimuleren in een effectief leerproces!
Waarom verwachten we dat studenten volledig zelf de regie pakken in het leerproces? Is het wel eerlijk om zulke verwachtingen te hebben? Zijn de instructies die ze krijgen zo effectief dat je mag verwachten dat ze in een wereld vol afleidingen zelfsturend zijn in hun leerproces? Tijdens het congres Leerstrategieën delen experts uit het vo, mbo en ho waardevolle evidence-based én evidence-informed inzichten die het verschil kunnen maken in het onderwijs en daarmee het leerproces en de motivatie van studenten.

De organisatie is in handen van studiecentrum SBO. Kijk voor meer informatie op de conferentiesite.