Lezing over Herman Boerhaave door Han van Noort MA

5 april 2022 (19.00 uur)

"Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg" aldus Herman Boerhaave. Op 5 april houdt Han van Noort voor cultureel dispuut Plein Air een lezing over het leven van deze arts die de medische wereld veranderde. Deelname aan de lezing is gratis voor leden van de AVOU.

Herman Boerhaave (Voorhout, 31 december 1668 - Leiden, 23 september 1738) werd in de oudejaarsnacht net na 24.00 uur geboren in een domineesgezin in Voorhout als vierde kind en enige jongen. Hij had een zwakke gezondheid en maakte veel behandelingen van artsen mee, die hem niet konden genezen van een grote wond op zijn dijbeen. Jarenlang maakte die hem het leven moeilijk.
Zijn vader, een zeer belezen en ontwikkeld man, gaf hem onderwijs en had kasten met boeken waarin Herman vooral de medische las. Hij las over Hippocrates en diens methoden. Die spraken hem aan, na al dat gedokter van zijn artsen. Hij leerde met veel moeite en geduld zichzelf te genezen van die wond, al bleef dat een kwetsbare plek.
De intelligente jongen mocht meteen in de vierde klas van de Latijnse school beginnen en wilde graag naar de universiteit. Helaas overleed zijn vader. Het gezin kon daardoor de kosten niet betalen. Gelukkig gaven voogden en zijn knappe presentatie op de universiteit hem die kans.

"Met grote belangstelling hoorde en las ik hoe dit leven verder verliep. Over zijn contacten met belangrijke wetenschappers uit zijn tijd, zijn professoraten, zijn hart voor de studenten, zijn werklust, directeur van de Hortus, contacten over de hele wereld en het respect dat ieder voor hem had." Aldus Han van Noort.

"Over sommige wetenschappers/filosofen vertel ik wat, alles opnoemen is ondoenlijk. De lezing zal ook gaan over hoe de medische wereld, die 15 eeuwen de inzichten van Galenus hanteerde, door deze dokter voorgoed veranderde.
Boerhaave had het geluk te leven in een tijd dat er wereldwijd een enorme behoefte aan kennis op allerlei gebied was, waardoor de wereld van kerk en instituties enorm veranderde, de tijd die men later De Verlichting zou noemen. Natuurlijk is de medische wetenschap na hem verder ontwikkeld en is nu door technische uitvindingen veel méér mogelijk. Maar zijn inzichten en ervaring maakten die nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Lezing over Herman Boerhaave op 5 april 2022 om 19.00 uur in Nieuwspoort te Den Haag.
18:55-19:10 uur: Mededelingen
19:10-20:00 uur: Lezing van Han van Noort
20:00-20:15 uur: Koffie & thee
20:15-21:00 uur: Vervolg lezing
Vanaf 21:00 uur: Borrel en napraten.

Wilt u deelnemen? Laat dat dan uiterlijk op 3 april weten via pleinairou@gmail.com. Mocht u na aanmelden verhinderd zijn, dan wordt u verzocht dit via hetzelde adres te melden. De lezing is ook online te volgen. Als u dat wilt, dan wordt u verzocht in de mail aan te geven dat u kiest voor 'online deelname'.