Alumnidag Rechtswetenschappen op zaterdag 7 oktober

7 oktober 2023 (13:30 uur)

In samenwerking met het Alumnigenootschap van de Amsterdamse Juridische Vereniging organiseert de faculteit Rechtswetenschappen van de OU op zaterdag 7 oktober voor de tweede keer een Alumnidag, de ultieme gelegenheid om oud-studiegenoten te zien, nieuwe mensen te ontmoeten en lezingen bij te wonen over een interessant juridisch thema. Deze dag, die in het teken zal staan van ‘grenzeloze uitdagingen van de nationale rechtsorde’, vindt plaats in Utrecht.

Programma

Het programma bestaat uit een keynote en tweemaal twee parallelsessies waarvan u er telkens één kunt kiezen. De keynote zal verzorgd worden door prof. mr. dr. Rolf Ortlep, hoogleraar (Europees) Bestuursrecht aan de OU.
Tijdens de parallelsessies komen onderwerpen aan bod zoals migratierecht, door mr. dr. Lynn Hillary (UvA) en mr. dr. Gerrie Lodder (OU), en grensoverschrijdende massaclaims, door mr. Nicky Touw, promovenda en docent aan de OU.
Jessica van der Werf Msc, operationeel specialist bij de politie, en brig. gen. drs. Sandra Keijer, directeur Kennis, Strategie en Innovatie bij de Koninklijke Marechaussee, gaan samen in op het thema ‘grensoverschrijdende samenwerking in conflictgebieden’.
Ook kunt u kiezen voor een paneldiscussie over academische vrijheid.

Het inhoudelijke programma begint om 13:30 uur en zal tot circa 16:45 uur duren. Na afloop van het programma vindt er een gezellige borrel plaats om de dag in stijl af te sluiten.

Aanmelden
De Alumnidag is voor iedereen die een bachelor of master aan de faculteit Rechtswetenschappen van de OU heeft afgerond of momenteel nog bezig is met de master. Deelname aan deze dag is kosteloos.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.