Webinar: Drijvende steden. Ligt de toekomst ervan in handen van juristen?

7 november 2022 (19:00 uur)

De faculteit Rechtswetenschappen van de OU en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren maandelijks gezamenlijk een webinar over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op maandag 7 november gaat prof. mr. Pernille van der Plank, hoogleraar Privaatrecht, in op de ontwikkeling van drijvende steden en welke vraagstukken dat juridisch oplevert.

Inhoud webinar
Wonen we in de toekomst in een drijvende stad? Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en het woningtekort zet de schaarse ruimte in Nederland verder onder druk. Opschaling van drijvende ontwikkelingen zou een oplossing kunnen bieden voor nieuwe bouwgrond, zonder bestaande natuurgebieden op te hoeven offeren. Veel grote steden liggen aan water en kampen met ruimtetekort. Hoeveel zouden deze steden uit kunnen breiden wanneer we drijvende woonwijken of zelfs gehele drijvende steden zouden gaan ontwikkelen? Toch wordt water tot op heden veelal niet betrokken in omgevingsplannen. In dit webinar zal worden ingegaan op de privaatrechtelijke beperkingen voor de creatie van grootschalige drijvende bouwwerken en zal eveneens ingegaan worden op het door Van der Plank en Ploeger ontworpen wijzigingsvoorstel om deze beperkingen in het burgerlijk wetboek op te heffen, teneinde de ontwikkeling van drijvende steden mogelijk te maken.

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op maandag 7 november om 19.00 uur en is via livestream te volgen. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Op 7 november ontvangt u per email een link om deel te nemen.
Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 6 november. De duur van het webinar is circa 60 minuten.

Over de spreker
Prof. mr. P.J. (Pernille) van der Plank is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Goederenrecht, aan de Open Universiteit. In deze functie zal zij bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs en onderzoek op het gebied van het privaatrecht (het goederenrecht in het bijzonder) en duurzaamheid. Daarnaast is ze als adviseur verbonden aan de praktijkgroep Real Estate van Houthoff.