Promotie Mark Visser 'De deskundige in het recht'

8 september 2023 (16:00 uur)

Op vrijdag 8 september 2023 om 16.00 uur verdedigt Mark Visser, promovendus bij de faculteit Rechtswetenschappen, zijn proefschrift met de titel 'De deskundige in het recht. Een interne rechtsvergelijking van de normering van de deskundigeninbreng in het straf-, privaat- en het bestuursrecht' aan de Open Universiteit in Heerlen.

De promotor is prof. mr. dr. W.H.B. Dreissen. Co-promotor is mr. dr. M.L.H. Reumers. De promotie is live bij te wonen in Heerlen en kan ook online worden gevolgd via www.ou.nl/live.