Promotie Benjamin Krumnow over 'webscraping'

8 december 2023 (13:30 uur)

Op vrijdag 8 december 2023 verdedigt Benjamin Krumnow, promovendus bij de faculteit Bètawetenschappen, zijn proefschrift 'Web Scrapology: overcoming limits of automating web measurements' aan de OU in Heerlen. De promotor is prof. dr. ir. H.P.E. Vranken (OU), copromotores zijn dr. ir. H.L. Jonker (OU) en prof. dr. S. Karsch (TH Köln).

Scrapen (Engels: web scraping) is een computertechniek waarbij software wordt gebruikt om informatie van webpagina's te extraheren en al dan niet te analyseren.
Voorbeelden van scrapen zijn online prijsvergelijkingen, verzamelen van contactgegevens, nieuwsartikelen, monitoring van weergegevens, detectie van wijzigingen aan websites, onderzoek, web-mashup en webdata-integratie.

De promotie is live bij te wonen bij de OU te Heerlen en kan online worden gevolgd via www.ou.nl/live.

Met dank aan Wikipedia.