Symposium 'Geschiedschrijving: wetenschap of instrument?' op 9 december

9 december 2023 (10:15 uur)
Op 9 december organiseeert ValC-hof, in samenwerking met OU en AVOU haar dertiende symposium met als titel 'Geschiedschrijving: wetenschap of instrument?' Het symposium is gewijd aan de groeperingen en gebeurtenissen die in de geschiedenis onvoldoende zichtbaar zijn of binnen een eenzijdig kader zijn gezet, vaak ten gunste van hen die de macht hebben en ter bevestiging van bepaalde maatschappelijk en politieke idealen en ontwikkelingen.

Vanaf de opkomst van de wetenschappelijke geschiedschrijving in de eerste helft van de negentiende eeuw heeft deze discipline het streven naar objectiviteit hoog in het vaandel staan. “De historicus wil slechts laten zien hoe het eigenlijk was”, in de beroemd geworden woorden van Leopold von Ranke (1795-1886), die met recht wordt beschouwd als één van de grondleggers van de wetenschappelijke geschiedschrijving. “Laten zien hoe het eigenlijk was” – zonder zich een oordeel aan te matigen. Maar kan dit streven eigenlijk wel worden verwezenlijkt? En is geschiedenis niet vaak ook een instrument dat wordt ingezet ten dienste van een maatschappelijk of politiek ideaal?
Tijdens dit symposium worden verschillende aspecten van deze problematiek verkend, door de volgende sprekers en krijgen ruimte in de discussie.
Herman Simissen, universitair docent aan de OU, met als vakgebieden filosofie en geschiedenis zal uitgebreid ingaan op de genoemde vraag: geschiedschrijving: wetenschap of instrument? Hij is gepromoveerd op Theodor Lessing’s 'Philosophy of history in its time'. Herman is hoofdredacteur van het cultureel maatschappelijk maandblad ’Streven’.
Warda el-Kaddouri is literatuurwetenschapper en journalist. In 2019 promoveerde ze aan de Universiteit Gent met een proefschrift over religie en zelfconstructie in de hedendaagse Duitse literatuur. Sinds haar aanstelling als VN-jongerenvertegenwoordiger neemt ze deel aan het publieke debat en probeert ze licht te werpen op ongehoorde verhalen en perspectieven. Ze schrijft voor De Groene Amsterdammer en is redacteur voor het cultuur tijdschrift 'Recto Verso’. Ook is ze werkzaam aan de OU.
Nelleke de Vries is kunsthistoricus en werkzaam als conservator oude kunst bij het Rijksmuseum Twenthe, Enschede. Ze was betrokken bij de succesvolle expositie ‘Sofonisba Anguisola, Portrettist van de renaissance’. Ze promoveerde op: ‘Migrating Motifs. Sacred iconographies, Inventions and Adaptations between Northern and Southern Europe in the Fifteenth and Sixteenth Centuries’. 
Anja Fricke is afkomstig uit de voormalige DDR. Zij woont sinds 2003 in Nederland, waar zij onder andere actief is als DDR-ervaringsdeskundige. Zij is verbonden aan het DDR-museum in Monnickendam. Zij verzorgt colleges, gastlessen, lezingen, publiceert en begeleidt inhoudelijk reizen naar de voormalige DDR. Zij heeft haar bachelor in Algemene Cultuurwetenschappen aan de OU behaald.

Programma
Vanaf 10:15 uur: Ontvangst en koffie
10:45 uur: Opening door dagvoorzitter Herman Simissen
11:00 uur: Bijdrage van Herman Simissen
11:45 uur: Bijdrage van Nelleke de Vries
12:30 uur: Lunch
13:30 uur: Bijdrage van Warda el-Kaddouri
14:15 uur: Bijdrage van Anja Fricke          
15:00 uur: Theepauze             
15:30 uur: Debat 
16:15 uur: Borrel.
 
Praktische informatie
Het symposium vindt plaats op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen in het gebouw waar de OU gevestigd is, Erasmuslaan 9, zaal 1.10.
Wilt u meer informatie? Mail dan naar cwvalchof@hotmail.com.
 
Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname bedragen 27,50 voor leden van de OU en eventueel één introducé. CW-studenten en hun eventuele introduces betalen 30,00 euro.
Eenmaal betaald deelnamegeld wordt niet teruggestort.
Wilt u zich aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in. U krijgt daarna een automatische bevestiging. Aanmelden kan tot en met 30 november.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.