Oratie: Hoe zorg je dat een innovatie-ecosysteem effectief is?

10 juni 2022 (16:00 uur)

Samenwerking en open innovatie worden gezien als dé manier om complexe problemen als economische crises, klimaatproblemen, de energietransitie of trendbreuken in sectoren aan te pakken. Door de jaren heen is dat samenwerken aan innovatie geëvolueerd tot duurzame samenwerking in innovatie-ecosystemen. In haar oratie gaat Nadine Roijakkers, hoogleraar Open Innovatie, in op de uitdagingen die deze vorm van samenwerking met zich meebrengt.

Uitdagingen overwinnen door samen te werken
De afgelopen 15 à 20 jaar is open innovatie steeds belangrijker geworden, want onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen zijn ervan overtuigd dat de meest urgente (globale) uitdagingen alleen kunnen worden overwonnen als organisaties en instellingen samenwerken met externe partners. Maar open innovatie vraagt een andere denk- en werkwijze, een andere manier van samenwerken. In de loop der jaren heeft de samenwerking op het gebied van innovatie verschillende vormen aangenomen en een evolutie doorgemaakt.

Langdurige samenwerking in innovatie-ecosystemen
Tegenwoordig worden de strategische doelen steeds meer op het niveau van de samenwerking gedefinieerd. De partners zijn ook steeds langduriger met elkaar verbonden. Daarom spreken we tegenwoordig ook wel van innovatie-ecosystemen. Maar nog altijd worden die innovatie-ecosystemen gezien als dé manier om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat neemt niet weg dat samenwerken in ecosystemen zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt.

Hoe zorg je dat innovatie-ecosystemen effectief zijn?
Hoe zorg je dat innovatie-ecosystemen effectief functioneren op de lange termijn? Hoe zit het met leiderschap binnen de systemen? Wat is de rol van vertrouwen en de menselijke relaties? Hoe verhoudt zich deze vorm van samenwerking in ecosystemen tot de interne organisatie van de deelnemende partijen? Dat zijn vragen waar de leerstoel Open Innovatie zich mee bezighoudt. In haar oratie bespreekt leerstoelhouder Nadine Roijakkers de potentiële rol van ecosystemen in maatschappelijke uitdagingen, schetst zij de uitdagingen die gerelateerd zijn aan de gezondheid van ecosystemen en de onderzoeksvragen die in dit licht relevant zijn.

Oratie Ecosystemen: samen, duurzaam, verbonden
Nadine Roijakkers spreekt haar oratie ‘Ecosystemen: samen, duurzaam, verbonden’ uit op vrijdag 10 juni 2022 om 16.00 uur in de aula van de Open Universiteit. Aanmelden kan via ou.nl/uitnodiging. De oratie wordt ook live uitgezonden via ou.nl/live.

Symposium: Gezonde ecosystemen helpen de maatschappij
Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats getiteld: Gezonde ecosystemen helpen de maatschappij. Meer informatie is te vinden in de aankondiging van het symposium.

Over Nadine Roijakkers
Prof. dr. Nadine Roijakkers (Maasbracht, 1976) is directeur van het Expertise Centrum Onderwijs en docent/onderzoeker aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. In 2002 behaalde zij haar PhD aan de Universiteit Maastricht. Naast haar carrière in de academische wereld was zij ook consultant en adviseerde zij gedurende een aantal jaren internationale bedrijven over hun samenwerkingsstrategieën en -praktijken. Roijakkers heeft tal van artikelen en boeken gepubliceerd over alliantiemanagement en (open) innovatiemanagement. In 2019 werd ze benoemd tot hoogleraar Open Innovatie bij de Open Universiteit.