Webinar: De inzet van een voorleeshond

10 december 2022 (10:00 uur)

Op zaterdag 10 december 2022 vindt een gratis webinar plaats over de inzet en het effect van een voorleeshond in de klas. In het webinar delen de onderzoekers van het Read4Succeed project hun ervaringen en aanbevelingen. Riki Verhoeven, promovenda bij de Open Universiteit, is een van de sprekers. Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers hoogleraar-emeritus Antrozoölogie is moderator.

Voorlezen aan honden
Sommige kinderen ervaren op jonge leeftijd al het plezier van lezen, maar dat geldt lang niet voor alle kinderen. Hardop lezen helpt, maar juist kinderen met een achterblijvende leesontwikkeling vinden dat vaak ongemakkelijk of zelfs frustrerend. Maar wat als je mag voorlezen aan een hond, op je eigen tempo, terwijl niemand anders meeluistert? Een lieve hond die alleen maar luistert, niet oordeelt, geduldig is en waarmee je ook nog eens heerlijk kunt knuffelen?

Effect op leesvaardigheid
In 2021 is het Europese onderzoeksproject Read4Succeed van start gegaan. In dit project werkt de Open Universiteit samen met partners uit Nederland, Portugal, Spanje, Italië en Tsjechië. Het project richt zich op kinderen van migranten, vluchtelingen of uit een achtergestelde buurt die tussen de 7 en 10 jaar oud zijn. Deze kinderen hebben volgens hun leerkracht moeite met lezen. De onderzoekers keken of een R.E.A.D. programma, waarbij een hulphond wordt ingezet, bijdraagt aan het vergroten van de taalkennis en leesvaardigheid van deze kinderen.

Het webinar
Tijdens dit webinar krijgt u niet alleen meer informatie over over het project READ Nederland, de R.E.A.D.-methodiek en Stichting AAI-maatje, maar ook komen er een school en een paar R.E.A.D.-teams aan het woord! Ook worden de kwalitatieve en kwantitatieve data gedeeld van het Read4Succeed-onderzoek waar zij afgelopen drie jaar mee bezig zijn geweest.
Het webinar is geschikt voor iedereen die het samenwerken met honden in het onderwijs interesseert: scholen, bibliotheken, kinderdagverblijven, professionals, intern begeleiders of gewoon eenieder die het onderwerp aan het hart gaat of er graag meer van wil weten.

Gratis maar aanmelden verplicht
De titel van het webinar is 'De inzet van een voorleeshond - focus op leesplezier waardoor leesvaardigheid stijgt'. De organisatie is in handen van de Open Universiteit, AAI-maatje en AAIZOO. Het webinar start om 10.00 uur. Deelname is gratis, aanmelden via het aanmeldformulier is verplicht.