Zoomlezing over positie van de vrouw in het vroegmoderne Nederland

11 januari 2022 (19.00 uur) - 11 januari 2022 (tot 21.00 uur)

Op dinsdag 11 januari uur houdt Tanny van der Wolf voor cultureel dispuut Plein Air een zoomlezing over de positie van de vrouw in het vroegmoderne Nederland. Deelname aan het webinar is gratis voor leden van de AVOU.

Tijdens het onderzoek voor haar masterscriptie stuitte Tanny van der Wolf op een aantal zakenvrouwen uit de zeventiende eeuw. Ook in de eeuwen daarvóór en daarna bleken vrouwen niet altijd zo rechteloos te zijn als vaak wordt aangenomen. Maar in hoeverre verschilde de theorie en wetgeving van de dagelijkse praktijk? Was er verschil tussen adel en burgerij? Tijd voor een nader onderzoek dus. In haar lezing wil Tanny de uitkomsten daarvan bespreken en ze hoopt het stereotype beeld van de positie van de afhankelijke vrouw in de vroegmoderne tijd wat te kunnen nuanceren.

Webinar 'De positie van de vrouw in het vroegmoderne Nederland' op dinsdag 11 januari 2022 om 19.00 uur.
Wilt u meekijken en luisteren via Zoom, laat dat dan uiterlijk op 9 januari weten via pleinairou@gmail.com. U ontvangt dan een bericht met link waarmee u kunt deelnemen aan het webinar. 
Als u gaat meeluisteren en kijken, vergeet dan niet uw camera aan te zetten en het geluid uit (anders heeft de spreker last van storende geluiden).