Webinar over recht op opvang ontheemden uit Oekraïne

12 april 2023 (19:30 uur)

De faculteit Rechtswetenschappen van de OU en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren gezamenlijk webinars over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op woensdag 12 april 2023 gaat mr. dr. Gerrie Lodder, universitair docent Migratierecht, in op de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Nederland.

Inmiddels alweer meer dan een jaar geleden, op 24 februari 2022, viel Rusland Oekraïne aan. De oorlog waarbij op grote schaal burgerdoelen zoals woonwijken en infrastructuur worden gebombardeerd, heeft al in de eerste weken tot 5,1 miljoen vluchtelingen geleid. Dit aantal is volgens cijfers van de UNHCR nu ruim 8 miljoen in Europa.

De EU heeft voor de opvang van ontheemden enkele dagen na de inval, op 4 maart 2022, de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Lidstaten hebben op grond van deze richtlijn een aantal verplichtingen ten aanzien van de opvang van Oekraïners, maar hebben ook ruimte om zelf invulling te geven aan de manier waarop zij uitvoering aan deze verplichtingen geven. Ook Nederland vangt op grond van deze richtlijn ontheemden uit Oekraïne op. Op 10 maart 2023 waren dit er 89.700.

De manier waarop ontheemden worden opgevangen roept een aantal vragen op. Bijvoorbeeld de vraag wat er gebeurt met ontheemden uit Oekraïne die geen recht op opvang hebben op grond van deze richtlijn. Of welke verschillen in behandeling er bestaan tussen asielzoekers uit Oekraïne en uit andere delen van de wereld. Ook zijn er nog de nodige vragen ten aanzien van de opvang op langere termijn.
In dit webinar over de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt eerst het algemene kader geschetst en vervolgens worden enkele van die vragen die nu en in de toekomst (gaan) spelen bekeken.

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op woensdag 12 april om 19.30 uur en is te volgen via een livestream. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie. aanmelden voor het webinar kan door het aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt dan op 12 april een link om deel te nemen.
Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 11 april. De duur van het webinar is circa 60 minuten.

Over de spreker
Mevr. mr. dr. Gerrie Lodder is sinds 1 september 2022 universitair docent Migratierecht aan de OU. Daarvoor werkte ze bijna 22 jaar als docent/onderzoeker Migratierecht bij de Universiteit Leiden en heeft ze enkele jaren bij Vluchtelingenwerk Rijnmond gewerkt. Ze is auteur van het tekstboek 'Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht' en medeauteur van het boek 'European Migration Law'. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar bescherming tegen arbeidsuitbuiting van migranten.