Webinar: Actualiteiten algemene voorwaarden

12 december 2022 (19:00 uur)

De faculteit Rechtswetenschappen van de OU en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren maandelijks gezamenlijk een webinar over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op maandag 12 december 2022 gaat prof. mr. Edwin van Wechem, hoogleraar Corporate legal counseling, in op nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het thema algemene voorwaarden.

Inhoud

Algemene voorwaarden is een onderwerp dat niet weg te denken is bij de bedrijfsvoering van bedrijven. Wanneer de regels ten aanzien van de wijze waarop algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard of de regels ten aanzien van de inhoud daarvan niet in acht worden genomen, kan de wederpartij deze algemene voorwaarden vernietigen en gelden deze dus niet meer.
De wetgeving over algemene voorwaarden is onduidelijk. Afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek waarin de regeling is opgenomen noopt er steeds toe dat de Hoge Raad arresten moet wijzen om de regeling nader te duiden. Recent heeft de Hoge Raad baanbrekende arresten gewezen die betrekking hebben op het gebruik van algemene voorwaarden alsook ten aanzien van de inhoud daarvan. Bij één van de arresten was niemand minder dan de wereldberoemde dj Martine Garrix betrokken.

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op maandag 12 december om 19.00 uur en is te volgen via een livestream. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie. U kunt zich aanmelden voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt op 12 december een link om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 11 december. De duur van het webinar is circa 60 minuten.

Over de spreker
Prof. mr. Edwin van Wechem is hoogleraar Corporate legal counseling aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij directeur en eigenaar van Law@Work, een opleidingsinstituut voor juridische in-house cursussen, en van juridisch adviesbureau Total Law. Ook is hij werkzaam als raadsheer plaatsvervanger aan het hof ’s-Hertogenbosch en als geschillenbeslechter bij KIFID.