Algemene ledenvergadering op 13 april 2024 te Hoenderloo

13 april 2024 (10:00 uur) - 13 april 2024 (tot 16:30 uur)

Op zaterdag 13 april 2024 zal de AVOU haar algemene ledenvergadering houden in het Nationaal Park de Hoge Veluwe te Hoenderloo. Introducés van leden zijn van harte welkom. Tijdens het formele deel van de ledenvergadering kunnen zij het Kröller-Müller Museum bezoeken.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de unieke nalatenschap van een van de meest markante echtparen uit de Nederlandse geschiedenis: Anton en Helene Kröller-Müller. De jonge Anton Kröller (1862–1941) leerde zijn toekomstig echtgenote Helene (1869–1939) kennen tijdens een stage bij het Duitse Müller & Co., waarvoor ook zijn broer Willem werkte. Anton werd aangenomen en zijn zakelijk instinct werd al snel op waarde geschat: hij werd binnen afzienbare tijd verantwoordelijk voor de Nederlandse tak van het bedrijf. Anton en Helene trouwden in 1888 en vestigden zich in Rotterdam. Datzelfde jaar stierf Helenes vader, Wilhelm Müller, waarna Anton, 27 nog maar, de leiding kreeg over het gehele bedrijf. Niet zonder succes: Anton bouwde Müller & Co. uit tot een van de eerste multinationals wereldwijd. Met als voornaamste activiteiten scheepvaart en ertshandel vergaarde hij een fortuin.

Grootgrondbezitter op de Veluwe
Anton zocht graag, wellicht als tegenwicht voor het jachtige en drukke zakenleven, rust in de natuur en dan met name op de Veluwe. Het was ook de liefde voor de natuur, evenals die voor de jacht, die hem deed besluiten een eigen landgoed te stichten: De Hooge Veluwe. Vanaf 1909 (het echtpaar woonde inmiddels sinds 1900 in Den Haag) begon hij stapsgewijs stukken grond aan te schaffen, om die vervolgens aaneen te schakelen. In 1917 bezat hij liefst 6.800 hectare. De familie Kröller-Müller was daarmee de belangrijkste grootgrondbezitter op de Veluwe, op de koninklijke familie na. Nadat het landgoed werd omrasterd liet Anton er, met oog op de jacht, edelherten, wilde zwijnen en moeflons uitzetten. Er liepen zelfs ook enige tijd kangoeroes.

Het Kröller-Müller Museum is het tweede huis van Vincent van Gogh. Met bijna 90 schilderijen en ruim 180 tekeningen bezit het museum de op een na grootste Van Goghverzameling ter wereld. Daarnaast bevat de collectie topstukken van moderne meesters als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Met tijdelijke tentoonstellingen houdt het museum aansluiting bij het publiek en de actualiteit.

Programma

9:45-10:30 uur: Inloop met koffie en thee

10:30-12:15 uur: Besloten deel jaarvergadering
Tijdens het besloten deel van de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen jaar en de plannen voor 2024 ontvouwen.
De stukken voor deze ledenvergadering zullen tijdig op deze website gezet worden, onder downloads.
De introducees bezoeken intussen het Kröller-Müller Museum.

12:15-13:15 uur: Luncharrangement | IJzeren Man 
Deze naam verwijst naar de vroegere ijzerwinning op de Veluwe. De ijzer-oerlaag werd in de bodem opgespoord met behulp van een prikstok. Daarna werd het afgegraven, geklopt tot kleine stukken en gewassen om het zand eraf te spoelen. In een oven werden de klompen ijzer-oer gesmolten, waardoor het ruwe ijzer gescheiden werd van het restmateriaal.

13:15-14:30 uur: Lezing Fred Huijboom en Pierre van Meeuwen
Fred Huijboom en Pierre van Meeuwen, hebben beiden een verleden in het onderwijs. Ze zijn beiden rector geweest van een middelbare school en lid van de kerndirectie van een scholengroep. Na hun pensionering zijn ze aan hun promotietraject begonnen.
De titel van het proefschrift van Fred Huijboom luidt: The professional Learning Community, a beckoning or a working perspective for teacher professionalisation. An investigation into the relationships between school context factors and PLC development at secondary schools. De titel van het andere proefschrift is: The professional Learning Community, a beckoning or a working perspective for teacher professionalisation. An investufation into the development of PLCs at secondary schools.
Pierre van Meeuwen en Fred Huijboom volgden zeven Professionele LeerGemeenschappen bij zes middelbare scholen. Ze onderzochten de ontwikkeling die de PLG’s doormaakten en de schoolcontext waarbinnen dat gebeurde. Alle zeven PLG’s bleken een ontwikkeling door te maken, maar er was veel variatie in de mate van ontwikkeling, de kenmerken waarop ze zich ontwikkelden en het niveau dat ze bereikten. Een deel van de verschillen in ontwikkeling was te verklaren vanuit de schoolcontext. Zo blijkt een proactieve, stimulerende schoolleider zeer belangrijk. Maar ook de aanwezigheid van collectieve autonomie voor de PLG en de mate waarin PLG-bijeenkomsten waren georganiseerd. Opvallend was het belang van de kwaliteit van de communicatie. Waar het discours oppervlakkig en ongestructureerd bleef, konden de activiteiten 'samenwerken, reflecteren, feedback en experimenteren' zich niet tot het hoogste niveau ontwikkelen. Verder bleek voldoende tijd en ruimte om bij elkaar te komen onmisbaar en een voorwaarde om als PLG goed te kunnen functioneren.

14:30 tot circa 17:00 uur: Rondleiding met Natuurgids
Tijdens de rondleiding komt u meer te weten over de flora en fauna en de biodiversiteit van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Als alternatief is er de gelegenheid het Kröller-Müller Museum te bezoeken.
Gelieve dit bij de aanmelding aan te geven bij 'opmerking' (dit i.v.m. met reservering).

Daarna afsluitend drankje.

Kosten
Deelname voor de hele dag inclusief lunch is gratis voor leden en één introducé.

Aanmelden
Aanmelden kan via het inschrijfformulier hieronder en wel vóór 26 maart 2024. Deze vroege sluitingstermijn is helaas nodig wegens het boeken van de gidsen en andere reserveringen.

Bereikbaarheid met de auto
Ingang Hoenderloo
Houtkampweg 13 7352 TC Apeldoorn (bij navigatie, kies voor Gemeente Apeldoorn)
GPS: 52.1182267, 5.872661

Opgelet!
U kunt vanaf 08:00 uur bij iedere ingang naar binnen. Circa een week van tevoren krijgt u hiervoor QR-codes opgestuurd. Degenen die de codes niet op de telefoon kunnen laten zien, kunnen een geprinte versie meenemen.


Namens de AVOU
Marianne Elderman
Bestuurslid


Deelname is gratis voor leden en één introducé.
Neemt u uw Museumjaarkaart a.u.b. mee en vraag (indien van toepassing) uw introduce dit ook te doen. Aanmelden voor deze activiteit