Webinar 'Autisme, denken en emoties'

13 oktober 2021 (19:30 uur) - 13 oktober 2021 (tot 21:00 uur)

Op woensdagavond 13 oktober zal Caroline Roos-Schuurman vanuit haar dertig jaar ervaring met kinderen en volwassenen met autisme een voor onze vereniging een webinar verzorgen over autisme.

Steeds meer valt op hoe enorm breed het spectrum van autisme is. Het kent een haast oneindige variatie aan uitingsvormen, maar heeft tegelijkertijd een goed herkenbare kern. Daarbij is de ernst van de autismekenmerken lang niet altijd doorslaggevend. De leefomgeving en de menselijke relaties zijn medebepalend of autisme tot een stoornis leidt en/of daarnaast nog andere problemen ontstaan. Zo komen depressies en angststoornissen veel voor. Begrip voor hoe mensen met autisme denken en voelen kan heel erg helpend zijn om de moeilijkheden die zij in het dagelijks leven ervaren te verminderen.

Tijdens deze workshop zal de focus dan ook liggen op de specifieke informatieverwerkingsstijl van mensen met autisme en hoe we het denken en voelen van mensen met autisme kunnen begrijpen. Tevens zal ingegaan worden op niet alleen al langer bestaande, maar ook nieuwe theorieën die inzicht geven in het denken en de emoties bij mensen met autisme. We zullen daarbij zien hoe groot de diversiteit op uiteenlopende gebieden is. De persoon met autisme bestaat niet. Niet alleen persoonlijkheid, gender en leeftijd spelen een rol maar ook hechting, lichaamsbeleving en relaties. Een mens leeft niet op een eiland, verbinding met de ander is voor ieder mens wezenlijk. Dat geldt evenzeer voor mensen met autisme, waarbij de vorm en inhoud van zingevende relaties kunnen verschillen. Het is vaak de inhoud en vorm van deze relaties, de soort en hoeveelheid prikkels waaraan mensen bloot staan die bepalend is voor het welbevinden.

Caroline Roos-Schuurman werkte tot 2020 als gezondheidszorgpsycholoog BIG, cognitief gedragstherapeut/supervisor VGCt en senior schematherapeut. Ze is auteur van het boek ‘Cognitieve gedragstherapie bij autisme (Hogrefe Uitgevers, 2010) en redacteur Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (Hogrefe Uitgevers, 2013). Dit laatste boek heeft in 2021 een vervolg gekregen. Ook dit boek, Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2, kwam tot stand door de enthousiaste inzet van hulpverleners, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerd in de behandeling van volwassen met autisme en ervaringsdeskundigen. Van 2009-2015 was ze bestuurslid en voorzitter van de werkgroep behandeling van CASS 18+, Consortium Autisme Spectrum Stoornissen bij Volwassenen. Deze in 2005 opgerichte stichting wil bijdragen aan de verbetering van de diagnostiek van autismespectrumstoornissen (ASS). In 2011-2012 was zij lid van de werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn Autismespectrumstoornissen bij Volwassen (NIP, NvvP en Trimbos-instituut) en in 2017 van de werkgroep Zorgstandaard Autisme, Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ. Ze was van 2013 tot 2018 bij RINO Groep (Utrecht) hoofdopleider en docent bij het Autisme College.

Het webinar wordt op 13 oktober 2021 van 19.30 tot 21.00 gegeven met een korte onderbreking halverwege. Tijdens de lezing kunnen deelnemers vragen stellen via de chat. Deze zullen na de lezing worden beantwoord. Dan is er ook ruimte voor discussie.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wellicht zijn er andere actiteiten van uw gading!