Promotie op startende zij-instromers in het mbo

13 oktober 2023 (13:30 uur)

Op vrijdag 13 oktober 2023 om 13.30 uur verdedigt Michel Jehee, promovendus bij de faculteit Onderwijswetenschappen, zijn proefschrift met de titel 'Docenten boeien & binden: startende zij-instromers in het mbo' aan de Open Universiteit in Heerlen.

De promotores zijn prof. mr. dr. em. A.F.M. Nieuwenhuis (OU) en prof. dr. M. Wijnen-Meijer (Technische Universität München). De copromotor is dr. em. J.H.A.M. Onstenk (Hogeschool Inholland). De promotie is live bij te wonen bij de OU in Heerlen en kan ook online worden gevolgd via ou.nl/live.