Symposium: 'De cultureel gecorrigeerde markteconomie van de EU'

14 januari 2022 (09.30 uur - 15.00 uur uur)

Welke nieuwe juridische inzichten kunnen we halen uit de wijze waarop cultuur en markteconomie met elkaar verweven zijn? En houdt de EU voldoende rekening met cultuur bij het uitzetten van economisch beleid? Deze vragen staan centraal tijdens het online symposium 'The EU Culturally Corrected Market Economy' dat plaatsvindt op 4 februari 2022.

De wisselwerking tussen cultuur, taal en economie binnen de EU is bijzonder interessant om te bestuderen, vooral in tijden van globalisering en standaardisering. Deze interactie roept immers vele vragen op over de mate waarin er nog ruimte is voor nationaal en regionaal cultuur- en taalbeleid binnen de interne markt, een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd.

Tijdens het symposium worden de onderlinge afhankelijkheden, maar ook de mogelijke conflicten en tegenstellingen tussen cultureel beleid en het beleid inzake de interne markt behandeld.
Het belooft een buitengewoon interessante dag te worden aangezien het actuele thema vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en diverse thema’s aan bod komen zoals culturele diversiteit, minderheidstalen, de digitale eengemaakte markt en de verdeling van bevoegdheden tussen het nationale en het Europese niveau. Tot de sprekers behoren niet enkel vooraanstaande academici vanuit diverse Europese universiteiten maar ook toonaangevende experts van de Europese instellingen (Commissie en Parlement).

Het symposium duurt van 09.30 uur tot 15.00 uur, heeft Engels als voertaal en is interessant voor academici, juristen en beleidsmakers.

Aansluitend spreekt prof. dr. Schoenmaekers haar inaugurele rede uit. Aanmelden voor het online symposium kan via het aanmeldformulier.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.