Conferentie: Hoe geef je 'digitale geletterdheid' op school?

15 september 2023 (09:30 uur) - 15 september 2023 (tot 16:30 uur)

Digitale geletterdheid wordt een verplicht onderdeel van het basis- en voortgezet onderwijs. Hoe voer je dat succesvol in? Tijdens Onderwijsinzicht 2023 delen vier onderzoekers waaronder Erik Barendsen, hoogleraar bij de OU, de meest recente wetenschappelijke inzichten rond dit onderwerp. Integreren of apart vak?

De maatschappij wordt steeds digitaler. In het kader van kansengelijkheid wil je dat iedereen leert hoe hij zijn weg kan vinden in die maatschappij. Daarom wordt digitale geletterdheid een verplicht onderdeel van het curriculum in het basis- en in het voortgezet onderwijs. Maar de kerndoelen zijn nog in ontwikkeling en er is nog maar weinig wetenschappelijke kennis over wat werkt en wat niet. Hoe moeten scholen dat dan invoeren? Integreren in andere vakken of toch apart onderwijzen

Aanknopingspunten
Er is nog relatief weinig wetenschappelijke kennis over wat werkt bij de invoering van dit nieuwe leergebied. Maar er zijn wel degelijk aanknopingspunten. Vier wetenschappers, waaronder Erik Barendsen van de OU, delen de meest recente wetenschappelijke inzichten over de implementatie van digitale geletterdheid binnen het onderwijs. Ze doen dat tijdens de conferentie Onderwijsinzicht 2023 die plaatsvindt op 15 september in Bussum.

Langs de lat
De onderzoekers kijken vooral hoe je digitale geletterdheid kunt integreren in bestaande leergebieden. Deelnemers aan deze conferentie, die zich richt op het primair en voortgezet onderwijs, worden uitgedaagd om hun eigen schoolorganisatie eens langs die lat te leggen! Met de kennis die ze tijdens dit college opdoen, kunnen ze nu al een volgende stap zetten bij de planvorming rondom digitale geletterdheid en de invoering ervan.

Onderwijsinzicht 2023 wordt georganiseerd door Kennisnet in samenwerking met PO-raad, VO-raad en Sivon. Klik hier voor meer informatie en aanmelding. Aan deelname zijn kosten verbonden.