Vier gratis cursussen over online onderwijs

15 september 2023

Het samenwerkingsproject Digitel Pro ontwikkelde ondersteuning voor docenten en instellingen bij het verzorgen van hoge kwaliteit in digitaal onderwijs. Het project is deze maand afgesloten met een zeer goede beoordeling door de Europese Commissie. De beoordelaars waren lovend over de kwaliteit en de effectiviteit van het project en de opgeleverde cursussen en richtlijnen.

Lessen uit de coronatijd
COVID-19 dwong onderwijsinstellingen in heel Europa om van het ene moment op het andere over te stappen op online afstandsonderwijs. Waar eerst onder hoge druk allerlei online oplossingen werden bedacht, verschoof de aandacht langzamerhand meer richting de kwaliteit van het online leren. De verwachting was dat online onderwijs ook na de pandemie een belangrijke rol zou blijven spelen. Het doel van het project DigiTel Pro was dan ook om lessen te trekken uit COVID-19 en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een institutioneel beleid en strategie voor het postcoronatijdperk.

Drie cursussen voor onderwijsontwikkelaars…
De projectpartners hebben hun expertise ingezet om materialen voor continue professionele ontwikkeling te ontwikkelen. Dit resulteerde in drie modulaire cursussen met hands-on technieken, tools en resources waarmee docenten op een eenvoudige manier hoge kwaliteit, inclusief digital onderwijs (blended, hybrid, distance) kunnen ontwerpen. De onderwerpen van de cursussen zijn Synchronous hybrid education, Blending your education en Online education. De Open Universiteit heeft met name gewerkt aan de ontwikkeling van de cursus over Online education.

... en één voor studenten
Maar online leren vraagt ook iets van de studenten. In de cursus Student readiness leren studenten over de uitdagingen en mogelijkheden van online leren, vanuit de ervaringen van studenten die het al hebben meegemaakt. De vier cursussen zijn gemaakt voor zelfstudie en online gratis beschikbaar op de projectwebsite van Digitel Pro.

Beoordeling: positieve en blijvende effecten
De beoordelaars stelden vast dat het project zijn doelen heeft bereikt en positieve en blijvende effecten heeft bereikt voor zowel de deelnemende organisaties als organisaties buiten het consortium. De kwaliteit van de projectimplementatie was excellent en alle taken en producten zijn op tijd en in hoge kwaliteit afgeleverd. De opgestelde richtlijnen die universiteiten helpen het meest geschikte educatieve template te selecteren is bijzonder nuttig, aldus de beoordelaars

Samenwerking
In Digitel Pro werkten zeven universiteiten samen onder leiding van EADTU, de vereniging van afstandsuniversiteiten. Deze universiteiten zijn, naast de Open Universiteit, Universitat Oberta de Catalunya (Spanje), UNINETTUNO (Italië), KU Leuven (België), TU Delft, Dublin City University (Ierland) en Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance (Frankrijk). Vanuit de faculteit Onderwijswetenschappen en Expertisecentrum Onderwijs (ECO) maakten Roland Klemke, Aodhán Kelly, Francis Brouns, Iwan Wopereis en Natascha Heeroma deel uit van het projectteam.

Kijk voor meer informatie over het project op de projectsite.