Strategic partnerships op het gebied van duurzaam HRM

16 mei 2023 (14:00 - 16:30 uur)

Op 16 mei 2023 organiseert de Rennes School of Business het online webinar 'Sustainable HRM and the Future at Work'. Professor Judith Semeijn van de Open Universiteit is een van de vier sprekers. De sprekers presenteren er hun visie op duurzaam HRM.

Strategic partnerships
Duurzaam HRM is de laatste jaren uitgegroeid tot een specifiek onderzoeksgebied. Maar tot nog toe is er weinig aandacht geweest voor de eventuele samenwerkingen tussen de verschillende belanghebbende partijen. Dat is een gemis aangezien de Sustainable Development Goals (SDG 17) samenwerkingen, strategic partnerships, ziet als een belangrijk element om alle doelen voor duurzame ontwikkeling te realiseren. Wat weten we over samenwerkingen in duurzaam HRM?

Verkennende studies
Judith Semeijn deelt in haar presentatie een aantal ideeën en inzichten, waarbij ze zich baseert op twee in Nederland uitgevoerde verkennende studies van promovendi aan de Open Universiteit. Deze promovendi zijn Sarah Courchesne (begeleid door dr. Dave Stynen en prof. dr. Marjolein Caniëls) en René Vollenbroek (begeleid door dr. Dave Stynen en prof. dr. Jol Stoffers). 

De eerste studie focust op interorganisationele netwerken die streven naar duurzame inzetbaarheid en duurzame carrières. De tweede verkent de relevantie van een eco-systeembennadering van HRM om duurzaamheid te evalueren. Deze twee studies zijn bedoeld zijn als een aanzet tot verdere discussie over duurzaam HRM en samenwerkingen.

Meer informatie en aanmelden
Het webinar vindt plaats op 16 mei 2023 van 14.00 tot 16.30 CET. Klik hier om u aan te melden.