Lezing over schade door extreem weer door klimaatverandering

17 maart 2022 (19.30 uur)

Postdoc-onderzoeker Lisanne Groen houdt op 17 maart 2022 een lezing over schade door extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Groen, verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen van de OU, doet onderzoek naar klimaatadaptatie in Nederland. Tijdens de lezing zal zij in discussie gaan met een collega-onderzoeker uit de Bahama’s en een Amerikaanse beleidsmaker in Washington D.C. op het gebied van klimaat.

'Loss and damage'

Omdat klimaatmitigatiebeleid en klimaatadaptatiebeleid vaak niet adequaat zijn, wordt er door klimaatverandering steeds meer schade aangericht en wordt 'loss and damage' beleid steeds belangrijker. ‘Loss and damage’ staat in dit verband voor de verliezen en de schade aangericht door extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. De lezing gaat over internationaal en nationaal klimaatbeleid en de nog beperkte rol die 'loss en damage' beleid daarin speelt.

Nederlands klimaatadaptatiebeleid
Lisanne Groen gaat tijdens de lezing in gesprek met dr. Adelle Thomas, verbonden aan de University of the Bahamas & Climate Analytics. Dit doet zij samen met Kelly Crawford, van het Washington D.C. Department of Energy & Environment.
Naast deelname aan de lezing, heeft de American University Groen samen met Dave Huitema gevraagd een hoofdstuk te schrijven over het Nederlandse klimaatadaptatiebeleid door de jaren heen. Dit hoofdstuk verschijnt in een boek met de titel 'Ideas, Interests, Institutions, and Nation-state Climate Politics: Mitigators, Adapters, and Mitigator-Adapters' bij Oxford University Press, waarschijnlijk in 2023.

Adapt Lock-in
Dr. Lisanne Groen werkt samen met prof. Dave Huitema en dr. Jean Hugé aan het Adapt Lock-in onderzoeksproject over klimaatadaptatiebeleid in Nederland. Groen kijkt naar lock-ins die meer ambitieus klimaatadaptatiebeleid in Nederland in de weg staan. Die lock-ins vind je in gedrag, instituties (regels en organisaties), technologie en infrastructuur. Het betekent dat er vastgehouden wordt aan de status quo en alternatieve aanpakken niet de ruimte krijgen om zich voldoende te ontwikkelen.
Zes casussen staan centraal in het onderzoek van Groen, Hugé en Huitema: kustverdediging, droogte, biodiversiteit, bosbeleid, hittestress en de mentale gevolgen van extreme weersomstandigheden die tot schade leiden.

Meer informatie over de lezing
De lezing 'Loss and Damage as the Third Pillar of Climate Action' wordt georganiseerd door de American University in Washington D.C. op 17 maart 2022 van 19.30 tot 21.00 uur Nederlandse tijd.
De lezing is interessant voor studenten, onderzoekers en iedereen die geïnteresseerd is in klimaatbeleid.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Klik hier voor aanmelden.