Webinar: Van Turing Test naar chatGPT

17 oktober 2023 (19:00 uur)

Zou AI bestaan zonder Alan Turing? En wat was de invloed van zijn theorie op de wetenschap van nu? Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober brengt de OU een ode aan de denkers die ondenkbare vragen durfden te stellen en de vrije geesten die het onmogelijke mogelijk maakten, doordat ze beschikten over een tomeloze verbeeldingskracht. Op 17 oktober is Britse computerpionier Alan Turing aan de beurt.

Hebben we kunstmatige intelligentie dankzij Alan Turing? Alan Turings interesses waren gefocust op rekenkracht en beperkingen van machines en menselijke hersenactiviteit. Turing kende meerdere Eurekamomenten in zijn leven. Bij het opstellen van de theoretische Turing Machine die de basis vormde voor de eerste computers, in het breken van Nazicodes tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij zijn eerste theorieën over kunstmatige intelligentie en een imitatiespel, de 'Turingtest'. In 1950 voorspelde Turing dat we over vijftig jaar machines zouden hebben die het imitatiespel kunnen verslaan en op puur intellectueel vlak met mensen kunnen concurreren.

Zijn de voorspellingen, voortgekomen uit zijn Eurekamomenten, waarheid geworden in onze maatschappij en op welke manier? Hoe kijken we nu terug naar zijn theorieën en op welke manier moeten we hiermee omgaan? Cultuurwetenschappers Tom Giesbers en Karin van Leersum nemen u tijdens het webinar mee terug in de tijd waarin Turing tot baanbrekende ontdekkingen kwam.
Het webinar wordt in het Nederlands gegeven, is voor iedereen gratis toegankelijk en vindt plaats op dinsdag 17 oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur. Aanmelden is mogelijk via het aanmeldformulier.

Spreker Karin van Leersum is een postdoc onderzoeker aan de faculteit Cultuurwetenschappen. Zij heeft interesse in de interactie tussen de technische, sociale, filosofische en medische domeinen. In haar onderzoek naar mensgerichte kunstmatige intelligentie richt zij zich vooral op de gezondheidszorg en kwetsbare doelgroepen zoals ouderen. Hoe wordt kunstmatige intelligentie ingezet in de zorg, wat wordt verstaan onder verklaarbare kunstmatige intelligentie en hoe kan dit vorm krijgen en ingezet worden in zorgverlening? Dit alles gebeurt in samenwerking met verschillende stakeholders in de gezondheidszorg.

Spreker Tom Giesbers is een filosoof die zich specialiseert in de moderne filosofie. Zijn interesses liggen op de snijvlakken tussen theorie en praktijk, filosofische en historische methodologie en de systematische filosofie van de klassieke Duitse filosofen en de Franse filosofie. Hij werkt als universitair docent aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de OU, waar hij onderwijs geeft en onderzoek uitvoert rond uiteenlopende onderwerpen zoals drift, de dood, AI en vrijheid van meningsuiting.

De Maand van de Geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement in Nederland. Honderden culturele, literaire, onderwijs- en mediaorganisaties brengen de geschiedenis onder de aandacht. In oktober 2023 staat het thema Eureka! centraal. De OU verzamelt verhalen van bekende en minder bekende wetenschappers uit de geschiedenis, opgetekend door haar eigen onderzoekers. Alle verhalen worden gepubliceerd op de pagina ou.nl/maandvandegeschiedenis.