Symposium Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid

18 november 2022 (13:00 - 17:30 uur)

Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid staat volop in de belangstelling. Zo bedient de overheid zich steeds meer van 'e-dienstverlening' om de burger te informeren, processen efficiënter te laten verlopen en om de burger op een laagdrempelige manier bij de besluitvorming te betrekken.

Ook de bestuurlijke besluitvorming vindt steeds vaker (geheel of gedeeltelijk) via 'geautomatiseerde besluitvorming' plaats. De coronacrisis heeft er verder toe geleid dat bepaalde voorgenomen digitaliseringsoperaties in een stroomversnelling zijn geraakt. De OU presenteert op vrijdag 18 november 2022 de bundel 'Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid' tijdens een gelijknamig symposium in Paushuize Utrecht.

Voor- en nadelen van digitalisering
Wat zijn de voor- en nadelen van digitalisering en welke rol dient het recht te spelen bij het legitimeren en begrenzen van digitaal overheidsoptreden? Wat zijn de (wenselijke) gevolgen van digitalisering voor het nemen van beslissingen en het verlenen van menselijk maatwerk? In hoeverre leidt de verdergaande digitalisering er toe dat (groepen) burgers worden uitgesloten van publieke dienstverlening?

Datum, tijd, locatie
Datum en tijd: vrijdag 18 november 2022, 13:00-17:30 uur.
Locatie: Paushuize (Balzaal), Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht.

Aanmelden
Het symposium is gratis bij te wonen en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. Graag vooraf aanmelden via het aanmeldformulier. De aanmelding sluit op 31 oktober 2022.