Webinar: Hoe stimuleer je zelfregulatie en reflectie in online vaardighedenonderwijs?

18 november 2022 (11:00 uur)

Op vrijdag 18 november 2022 organiseert SURF een webinar over de vraag hoe je zelfregulatie en reflectie kunt stimuleren in online vaardighedenonderwijs. Twee casussen van de OU, waarin studenten elkaar helpen om hun vaardigheden te verbeteren, dienen als voorbeeld. De getoonde tools kunt u als docent ook zelf in uw onderwijs inzetten.

Oefenen en feedback bij grote studentenaantallen
Om vaardigheden aan te leren is regelmatig oefenen en kwalitatieve feedback van groot belang. Bij een klein aantal studenten, fysiek aanwezig, is dit redelijk eenvoudig te organiseren. Door steeds grotere studentaantallen wordt het als docent moeilijk om hierin te voorzien. Het (online) aanleren van vaardigheden gebeurt niet vanzelf, maar vraagt om een goed uitgewerkt concept dat studenten aangehaakt houdt en actief aanzet tot reflectie. Online tools kunnen hierbij helpen.

Online samenwerken en mondeling presenteren
Tijdens het webinar worden twee casussen vanuit de OU gepresenteerd. In de ene casus leren de studenten van en met elkaar hoe ze beter kunnen samenwerken in een online setting. Ze doen dit met de feedback- en reflectietool FROCOLE. De app verstrekt sociale interactie en helpt bij het voorkomen van groepsdynamische problemen. In de tweede casus, Pe(e)rfect Vaardig, leren studenten online mondelinge presentatievaardigheden aan. Dat doen ze onder andere door zichzelf en anderen te vergelijken met videovoorbeelden en door elkaar feedback te geven.

In de eigen praktijk inzetten
De twee tools zijn getest met grote groepen studenten en worden ingezet in het onderwijs van de OU. U krijgt informatie over de aanpak van de OU en maakt kennis met de gebruikte tools. Beide zijn ontwikkeld in het kader van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs en u kunt ze ook zelf in uw eigen onderwijspraktijk inzetten. Wilt u de tool zelf gebruiken dan is het zaak om zelf de hosting te organiseren binnen uw instelling. Alles wat hiervoor nodig is, is open source beschikbaar.

Meld u aan
Het webinar vindt plaats op vrijdag 18 november van 11:00 tot 12:00 uur. Sprekers zijn Karel Kreijns, Maartje Henderikx en Ellen Rusman. Meer informatie over het programma en de aanmeldlink vindt u hier.