Webinar: Wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg

19 september 2023

De faculteit Rechtswetenschappen van de OU en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren gezamenlijk webinars over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op dinsdag 19 september gaat Madeleine van Rossum, hoogleraar Privaatrecht, in op wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg.

Wils(on)bekwaamheid is een boeiend thema. Het gaat in op de gevolgen wanneer een individu in een concreet geval niet of niet langer in staat is zijn belangen naar behoren waar te nemen. Wils(on)bekwaamheid speelt op vele terreinen, denk aan het maken van (levens)testamenten, curatele, bewind en mentorschap, het geven van toestemming voor de uitvoering van een geneeskundige behandeling (informed consent), euthanasie en dwangzorg. Het is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt gezien de vergrijzing (dementie) en het groeiend aantal personen met psychische problemen. Wilsonbekwaamheid roept een spanningsveld op tussen bescherming van de wilsonbekwame en het uitoefenen van zijn zelfbeschikkingsrecht. In dit webinar zal Madeleine van Rossum aandacht besteden aan dit fascinerende thema, toegespitst op de geestelijke gezondheidszorg.

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op dinsdag 19 september om 19.00 uur en is te volgen via een livestream. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie. Meld u aan voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt dan op 19 september voor 15.00 uur een link om deel te nemen.
Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 19 september 2023. De duur van het webinar is circa 60 minuten.

Over de spreker
Mw. prof. mr. Madeleine van Rossum is hoogleraar Privaatrecht aan de OU. Hiervoor was zij werkzaam in de advocatuur.

Cursus Wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg
Madeleine van Rossum is als examinator verbonden aan de nieuwe mastercursus Wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg. Deze cursus biedt inzicht en geeft handvatten hoe om te gaan met wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg en speelt in op de praktijkbehoefte naar goed geschoolde professionals. Een bijzondere dimensie van deze cursus is dat zij multidisciplinair is vormgegeven en het thema wilsonbekwaamheid in de gezondheidszorg zowel vanuit een juridische als psychologische invalshoek belicht wordt.

De cursus Wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg start op 20 november 2023. Kijk voor meer informatie over de inhoud en aanmelding op de cursuspagina.