Trends conferentie: Effectief leren

21 april 2023 (11:00 uur)

In de dagelijkse praktijk streven docenten, studenten en onderwijsontwerpers ernaar het leerproces zo effectief mogelijk te laten verlopen. Maar waarop baseren we onze keuzes? Binnen de cognitieve (onderwijs)wetenschappen bestuderen we hoe het leerproces werkt en hoe we onze instructie, zelfstudie en onderwijsmaterialen op basis hiervan kunnen verbeteren. Op 21 april besteedt de OU aandacht aan deze onderzoeken.

Het doel van deze conferentie is om naast theoretische verdieping een aantal voorbeelden te laten zien van interventies (trainingen, instructieprincipes, digitale tools) die gebaseerd zijn op de wetenschap van het leren en die in de dagelijkse praktijk van het onderwijs zijn onderzocht. 

Het programma biedt een combinatie van theoretische verdieping en onderzoek naar concrete interventies die variëren van instructieprincipes voor het verbeteren van rekenonderwijs op de basisschool tot het inzetten van trainingen en chatbots om studenten in het hoger onderwijs te ondersteunen bij hun zelfstudie.
De conferentie zal worden afgesloten met de oratie van prof. dr. Gino Camp, waarin hij de inhoud van zijn leerstoel Effectief Leren zal presenteren.
Klik hier voor meer informatie over het programma.

Deze conferentie is bedoeld voor onderzoekers, docenten, studenten en onderwijsontwerpers die geïnteresseerd zijn in de vraag hoe onderzoek naar cognitie de praktijk van het onderwijs kan ondersteunen.

Alumni van de master onderwijswetenschappen zijn van harte uitgenodigd om de conferentie zonder kosten bij te wonen. Zij kunnen zich aanmelden voor de conferentie door een mail te sturen naar maartje.henderikx@ou.nl.

De conferentie en de oratie vinden fysiek plaats bij de OU te Heerlen.

Aanmelden voor de oratie is mogelijk via het aanmeldformulier.