Conferentie 'Leren in beeld brengen'

21 oktober 2022 (10:00 uur)

Op vrijdag 21 oktober 2022 vindt de conferentie 'Leren in beeld brengen' plaats. Indien de omstandigheden het toelaten zal die plaatsvinden in Heerlen. Zet de datum vast in de agenda! Meer informatie over programma en sprekers volgt.

De conferentie vindt plaats van 10.00 tot 15.30 uur. Aansluitend, om 16.00 uur, spreekt prof. dr. Halszka Jarodzka haar inaugurele rede uit als hoogleraar Instructional Design of Online Learning.

Kijk voor meer informatie en het programma op de conferentiesite.