Ongedisciplineerde geschiedenis: Historicidagen in Maastricht

22 augustus 2024 - 24 augustus 2024

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 augustus 2024 vinden de Historicidagen plaats in Maastricht. De tweejaarlijkse Historicidagen hebben als doel om de diversiteit en dynamiek van (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen. De Open Universiteit is medeorganisator van het evenement.

De Historicidagen verbinden iedereen die beroepsmatig met het verleden bezig is: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en (kunst)historische professionals.

Ongedisciplineerde geschiedenis
Het thema voor deze vierde editie is 'Ongedisciplineerde Geschiedenis'. De meervoudige crises in de huidige samenleving vereisen aantoonbaar dat we onze normale gang van zaken veranderen en daarom ook opnieuw nadenken over hoe we geschiedenis schrijven. Hoe onderzoeken, schrijven en onderwijzen we het verleden? En wie doet deze geschiedenis?

Rebelse inslag
Meer nog dan interdisciplinair of transdisciplinair heeft het woord ongedisciplineerd ook een rebelse inslag. Het suggereert breken met conventies, out-of-the-box denken en weerbarstige praktijken. Het appelleert aan het idee om geschiedenis anders te doen. Voor sommigen kan het woord een activistische connotatie hebben die resoneert met zinvolle gesprekken over onderzoeksethiek en vormen van onrecht. Voor anderen kan het betekenen dat ze beter, meer inclusief zijn of gewoon leuker onderzoek doen.

Programma
Traditiegetrouw zijn er tijdens de Historicidagen twee plenaire lezingen, waarvan één door een internationale spreker en één door een Nederlandse historicus. Deze editie zal de Amerikaanse Jo Guldi, hoogleraar Kwantitatieve Methoden aan Emory University in Atlanta, een keynote geven over text mining om het recente klimaatbeleid te analyseren. De Nederlandse Valika Smeulders, hoofd afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum, geeft de tweede keynote. Smeulders is als wetenschapper en curator gespecialiseerd in het Nederlandse koloniale verleden en de representatie ervan.
Klik hier om het programma (in opbouw) te bekijken.
Klik hier om u aan te melden.

Klankbordgroep
Nicole Ummelen, voorzitter van het College van bestuur van de OU, is lid van de klankbordgroep van de Historicidagen 2024. De andere leden zijn: Nick Bos (UM), Marc van de Coevering (Fontys Hogeschool) Jan Hein Furnée (KNHG/RU) en Kees van de Sande (VGN Kleio).