Symposium Data protection as the law of everything(?)

22 september 2022 - 23 september 2022

Er zijn weinig rechtsgebieden die zich zo snel hebben ontwikkeld als het gegevensbeschermingsrecht. Wat zijn de gevolgen hiervan en is die ontwikkeling goed of juist slecht? Op 22 en 23 september 2022 organiseert de OU in Heerlen het symposium 'Data protection as the law of everything(?)'. Aansluitend aan het symposium vindt op donderdag 22 september de oratie van prof. mr. Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht plaats.

Recht van alles
De brede definitie van wat dient te worden verstaan onder een verwerking van persoonsgegevens, in combinatie met de beperkte uitzonderingen op de toepassing van het gegevensbeschermingsrecht, versterken het idee dat gegevensbescherming 'het recht van alles' is geworden. Is een dergelijke constatering overdreven, een welkome ontwikkeling, of vormt zij een probleem? Moeten we misschien naar een meer geconcentreerde en beperktere benadering van gegevensbescherming of komt hiermee het gegevensbeschermingsrecht eindelijk tot wasdom?

Tweedaags symposium 22 en 23 september 2022
Wat betekent een ruime toepassing van het gegevensbeschermingsrecht voor andere aangrenzende rechtsgebieden die soortgelijke rechtsverhoudingen of onderwerpen regelen, zoals het non-discriminatierecht, het mededingingsrecht en het consumentenrecht? Wat kunnen we leren als we gegevensbescherming in samenhang met deze rechtsgebieden bezien, en welke (centrale) rol speelt het behoorlijkheidsbeginsel daarbij?
Zie het uitgebreide programma op de symposiumsite.

Aanmelden
Het symposium is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het vakgebied. De voertaal voor het symposium is Engels, met uitzondering van de oratie. Aanmelden is mogelijk tot 15 september via het aanmeldformulier.

De oratie van prof. mr. Anna Berlee 'Openbare persoonsgegevens' is op donderdag 22 september om 16.00 uur te volgen via een livestream.

PO-punten advocaten
Voor advocaten is het mogelijk om opleidingspunten (PO-punten) aan te vragen. Er wordt per dag een presentielijst bijgehouden die voorafgaand en na afsluiting van het programma ondertekend kan worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de PO-punten. Zie hiervoor de website van de NOvA.