Online gesprek met Luc Rasson over zijn boek 'Donker Toerisme'

24 januari 2023 (20:30 uur)

In zijn boek 'Donker toerisme' doet Luc Rasson, emeritus hoogleraar Franse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen, verslag van de reizen die hij ondernam naar plaatsen met een duister verleden. Herman Simissen gaat op dinsdag 24 januari om 20.30 uur in gesprek met hem over het boek.

Donker toerisme wordt omschreven als het reizen naar plaatsen met een duister verleden, naar voormalige slagvelden en concentratiekampen, of plaatsen met een anderszins omstreden verleden. Zijn er nog sporen van dat verleden zichtbaar? Welke visie op het verleden wordt er door monumenten of gedenktekens uitgedragen? De reis van Luc Rasson is ook een reis door het Europa van de twintigste eeuw.

Aanmelden voor dit online interview kan tot vrijdag 20 januari via onderstaand formulier. Enkele dagen van te voren zult u een link ontvangen om aan de online boekbespreking deel te nemen.

Eventuel vragen kunt u richten aan cwvalchof@hotmail.com.


De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.