Webinar Applied Behavior Analysis (met handout)

24 januari 2023 (19:30 - 21:00 uur)

Op dinsdag 24 januari zal Liza Timmermans een webinar verzorgen over Applied Behavior Analysis (ABA), in het Nederlands Toegepaste Gedragsanalyse, de wetenschap gericht op het begrijpen en verbeteren van gedrag. Binnen ABA worden gedragsprincipes toegepast als behandelmethode voor kinderen met een autismespectrumstoornis of een ontwikkelingsachterstand. Het is een vorm van (vroegtijdige) intensieve gedragstherapie. 

Het is wetenschappelijk aangetoond dat behandeling, gebaseerd op de methodes en principes van de toegepaste gedragsanalyse (ABA) tot meetbare (evidence-based) verbeteringen leidt. Er wordt gebruik gemaakt van alle relevante informatie die zestig jaar onderzoek op het gebied van de toegepaste gedragsanalyse heeft opgeleverd. In het webinar zal stil worden gestaan bij een aantal (zeer) invloedrijke onderzoekers in het veld, zoals B.F. Skinner en Dr. Greg Hanley. 

ABA is een geïndividualiseerde vorm van behandeling, gebaseerd op de specifieke kenmerken van een kind. Het belangrijkste uitgangspunt is het opbouwen van de relatie met een kind. De ABA-behandeling omvat daarnaast een groot aantal verschillende strategieën zoals het aanleren van effectieve manieren om dingen te vragen via gesproken taal, gebarentaal, of het uitwisselen van pictogrammen, het effectief gebruik maken van strategieën om de motivatie te verhogen, het gebruik maken van positieve bekrachtiging en van ‘foutloze’ leerprocedures om frustratie te vermijden. Deze strategieën worden zowel gebruikt tijdens zeer gestructureerde leermomenten (discrete trials) als tijdens leermomenten die zich in het dagelijks leven voordoen (op de speelplaats, in de gymzaal, bij het eten, bij het wassen, enz.).

Over Liza Timmermans
Liza Timmermans is bestuurder van Altius ABA in Tilburg. Na haar opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg, heeft zij zich verder bekwaamd in ABA in de Verenigde Staten. Sinds 2019 is zij BCBA (Board Certified Behavior Analyst). In Tilburg heeft zij samen met prof. dr. Frans van Haaren, aan de wieg gestaan van Altius ABA.

Praktische informatie
Het webinar duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Halverwege is een korte pauze voorzien. Deelnemers kunnen tijdens de lezing vragen stellen via de chat. Na de pauze zullen deze beantwoord worden en is er ruimte voor discussie.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 januari via het aanmeldformulier hieronder.
U ontvangt dan een dag voor de bijeenkomst een link om het webinar via Teams te volgen.

Handout
De lezing heeft reeds plaatsgevonden. Klik hier voor de handout van de lezing.


De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.