Seminar 'Tussen internationale mensenrechtenwetgeving en rechts-populisme'

24 februari 2022 (16:00 uur) - 24 februari 2022 (tot 17:15 uur)

De Universiteit Maastricht en het Maastricht Centre for Human Rights organiseren op 24 februari en 12 april 2022 twee online seminars ter gelegenheid van de uitreiking van de Theo van Boven - Maastricht Human Rights Research Prize aan dr. Eduardo Arenas Catalán. Catalan is als universitair docent verbonden aan faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit.

Uitmuntende onderzoeker mensenrechten
De prijs wordt toegekend aan een uitmuntende jonge onderzoeker op het gebied van de mensenrechtenwetgeving, het internationaal strafrecht of het internationaal humanitair recht.
Catalan ontving de prijs al in 2018 voor zijn boek 'Solidarity and the Right to Health in the Era of Healthcare Commercialization', waarin hij volgens de jury een belangrijke kwestie behandelt vanuit het oogpunt van de sociale rechten en hierbij een vernieuwende aanpak hanteert.

Populisme en mensenrechten
Aan het laureaat zijn twee seminars verbonden, die op 24 februari 2022 en 12 april plaatsvinden. Catalan koos als onderwerp populisme en mensenrechten. De seminars verkennen de progressieve en sociaaleconomische vormen van populisme. Kunnen deze vormen van populisme nuttig of zelfs noodzakelijk zijn om constitutionele en democratische alternatieven voor extreemrechts te articuleren?

Welfarisme en rechts-populisme
Centraal in het eerste seminar op 24 februari 2022 staat de moeilijke relatie tussen welfarisme, de sociale pijler van het EU-Handvest en de Vier Vrijheden van de EU in de context van de geleidelijke opkomst of normalisering van rechts-populisme.
Catalan nodigde prof. Ingrid Leijten (Universiteit van Tilburg), prof. Anne Pieter van de Mei (Universiteit Maastricht) en PhD onderzoeker Maria Kotsoni (European Universtiy Institute) uit als sprekers. Het doel van deze sessie is de dynamiek van de mensenrechten binnen de Europese Unie te bespreken, met inbegrip van de ontwikkeling van de sociale rechten en hun rol in de opbouw van het Europese burgerschap.

Niet-autoritaire vormen van populisme
Tijdens het tweede seminar, dat op 12 april 2022 plaatsvindt, wordt gekeken naar niet-autoritaire vormen van populisme. In welke mate kunnen zij dienstbaar zijn aan de doelstellingen en methodologieën van de liberale constitutionele democratie en het internationaal recht inzake mensenrechten? De sessie zal gericht zijn op de vraag welke verschuivingen moeten plaatsvinden binnen de internationale mensenrechtenwetgeving (sociale rechten in het bijzonder) om de, in verval geraakte, legitimiteit van het internationale recht te verbeteren.
Voor dit online seminar nodigde Catalan de volgende sprekers uit: prof. Bojan Bugaric (Universiteit van Sheffield), dr. Gustavo Arosemena (Universiteit Maastricht) en prof. Aeyal Gross (Universiteit van Tel Aviv).

Seminar 1 op 24 februari 2022: klik hier voor programma en aanmelden.

Seminar 2 op 12 april 2022: klik hier voor programma en aanmelden.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van Maastricht University.