Webinar over de functie van de POH GGZ (+ handout)

24 mei 2023 (20:00 uur)

Op 24 mei organiseren wij een webinar over de POH GGZ. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische, (psycho-)sociale en psychiatrische klachten. Mevr. Ellen van Beek zal in dit webinar uitleg gegeven over functie van de POH GGZ.

Doel
Het doel van het webinar is om informatie te geven over de inhoud van deze functie. Iedereen kan immers met mentale problemen te maken krijgen. Daarnaast zijn er mogelijk psychologen of studenten die interesse hebben om in dit werkveld te werken.

Wat is en doet de POH-GGZ?
Wie last heeft van mentale klachten gaat hiermee meestal eerst langs de huisarts. In veel gevallen kom je dan bij een praktijkondersteuner, de POH-GGZ, terecht, die de klachten in kaart brengt. Deze functie is in 2007 in het leven geroepen om gehoor te kunnen geven aan de toenemende vraag naar hulp bij psychische, psychosociale en psychosomatische klachten in de huisartsenpraktijk.
De praktijkondersteuner zou u kunnen zien als een extra schakel tussen de huisarts en ggz-instellingen. Heeft u psychische klachten en zit u niet lekker in uw vel, dan kunt u  uw verhaal kwijt bij de POH-GGZ. Deze probeert een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw problemen en maakt vervolgens een inschatting van het soort hulp dat u nodig heeft. Afhankelijk van de klachten kan de praktijkondersteuner zelf met u aan de slag gaan en een kort behandeltraject starten met enkele vervolggesprekken, of bijvoorbeeld doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz of specialistische ggz. Bij doorverwijzing zal verdere behandeling plaatsvinden bij een ggz-instelling. Ook familie en naasten kunnen indien nodig hulp krijgen van de praktijkondersteuner.

In dit webinar wordt toelichting gegeven op bovenstaande informatie en wordt er uitleg gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van de functie in de huisartsenpraktijk en de relatie tot de overige geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein. Tevens wordt er informatie gegeven hoe deze functie er in de praktijk uit ziet. Bovendien wordt er ingegaan op de uitgangspunten, kernwaarden, werkzaamheden, taakverdeling, samenwerking, benodigde scholing, beroepspraktijkervaring en de noodzakelijke competenties van de POH-GGZ. Uiteraard is er ook voldoende tijd voor de vragen.

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar vindt plaats op woensdag 24 mei 2023 om 20:00 uur. U kunt zich aanmelden voor het webinar door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt dan op 22 mei een link om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk tot en met 21 mei . De duur van het webinar is ongeveer negentig minuten.

Programma
20:00 uur: start
rond 20:45 uur: pauze
rond 21:15 uur: stellen van vragen
rond 21:30 uur: einde.

Presentatie
Klik hier voor de handout van de presentatie.


Namens bestuur het bestuur van de AVOU,

Marianne Elderman,
Bestuurslid.


De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.