Webinar Predictive Policing op 27 februari

27 februari 2024 (19:30 uur)

Op 27 februari organiseert de AVOU een webinar over het onderwerp 'Predictive Policing'. Spreker Jos Visser is informaticus en OU-alumnus van de juridische faculteit. Vanuit zijn beide specialismen gaat het webinar een interessante combinatie laten zien van vraagstukken op het grensvlak van informatietechnologie en recht.

Predictive policing is de naam van een technologie die historische misdaadgegevens gebruikt om voorspellingen te doen over toekomstige misdaden (cue Minority Report). Politiediensten over de hele wereld zijn zeer geïnteresseerd in deze technologie omdat deze betere resultaten belooft (meer misdaden voorkomen) tegen lagere kosten. In Nederland hebben we een aantal experimenten gezien met voorspellend politiewerk, en één van deze systemen (CAS) wordt momenteel door het hele land uitgerold. Maar hoe werken deze systemen? En hoe goed werken ze? En wat is eigenlijk de juridische status van een door een computer gegenereerde verdenking?

In deze lezing worden relevante politie-experimenten in binnen- en buitenland besproken alsmede de resultaten ervan. Tijdens de lezing wordt ook ingegaan op de juridische status van verdenkingen die door deze technologie in Nederland worden gegenereerd.

Hoewel het onderwerp in strikte zin op informatietechnologie en rechten is toegespitst, is het voor een veel bredere groep van alumni en studenten van belang. Het raakt immers ook aan de toepassing van algoritmen door de overheid. Een voorbeeld van (dubieuze) toepassing door de overheid biedt de toeslagenaffaire.

Het webinar is dan ook breed toegankelijk voor alle studierichtingen en is dat zowel voor alumni als studenten van de OU. Inschrijving is wel nodig en vindt plaats via het formulier hieronder en wel vóór 23 februari. Na inschrijving ontvangt u kort voor het webinar een link, om via Teams deel te nemen.


De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.