Webinar: Maakt deze tijd ons depressief?

28 februari 2023 (19:00 uur)

De faculteit Cultuurwetenschappen van de OU organiseert maandelijks een webinar over uiteenlopende onderwerpen. In het webinar van dinsdag 28 februari 2023 gaat dr. Jeroen Vanheste, universitair docent filosofie, spreken over 'depressie vanuit een cultuurwetenschappelijke invalshoek'. Het webinar start om 19.00 uur en is via een livestream te volgen.

Inhoud
Depressie is een mentaal gezondheidsprobleem dat in de afgelopen decennia steeds meer om zich heen lijkt te hebben gegrepen. In westerse landen heeft gemiddeld een kleine 10% van de volwassen bevolking te kampen met een depressieve stoornis; ongeveer 20% krijgt er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Deze cijfers zijn in enkele tientallen jaren tijd explosief gestegen. Sinds de invoering van antidepressiva als Prozac is het aantal indicaties van depressie verveelvoudigd; in Nederland slikken ruim een miljoen mensen antidepressiva.

Hoe kan deze spectaculaire toename van depressieve klachten verklaard worden? In zijn lezing benadert Jeroen Vanheste depressie vanuit een cultuurwetenschappelijke invalshoek. Hij wijst daarbij op de functie van de medical humanities, het vakgebied waarvan het uitgangspunt is dat naast de empirische natuurwetenschappen ook de literatuur, kunsten en geesteswetenschappelijke disciplines als filosofie een rol kunnen spelen bij het denken over ziekte en gezondheid. Aan de orde komen onder meer: de rol van DSM-5, het classificatiesysteem voor psychiatrische ziektebeelden; mogelijke benaderingen van depressie en de betekenis daarbij van filosofische mensbeelden; de mogelijke verbanden tussen de aard van onze (individualistische, seculiere, jachtige) samenleving en het veelvuldig voorkomen van depressie; en het idee van 'narratieve psychiatrie' in relatie tot depressie.

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op dinsdag 28 februari 2023 om 19.00 uur en is te volgen via een livestream. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie. U kunt zich aanmelden voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt dan op 28 februari een link om deel te nemen. Aanmelden is mogelijk tot en met 27 februari. De duur van het webinar is ongeveer 60 minuten.

Over de spreker
Jeroen Vanheste doceert filosofie aan de Open Universiteit. Zijn onderzoeksgebied betreft de cultuurfilosofie en de mental health humanities, waarin wordt onderzocht hoe de geesteswetenschappen kunnen bijdragen aan het denken over mentale gezondheidsproblemen. Hij publiceerde onder meer de boeken 'Denkende romans' (2017) en 'Animo. Een kleine filosofie van het spelende leven' (2020).