Presentatie: Levenlang leren vanuit een loopbaanperspectief

28 juni 2023

In je carrière heb je niet alles in eigen hand. Toch kun je een aantal dingen wel zelf beïnvloeden. Hoe manage je je geluk op het werk? Welke vaardigheden heb je als loopbaancoach nodig om mensen te leren hoe ze dat doen? Dat zijn de uitgangsvragen van de presentatie die prof. Marinka Kuijpers verzorgt tijdens de IAEVG-wereldconferentie in Den Haag.

Loopbaanperspectief in plaats van economisch perspectief
In haar presentatie 'A career perspective on lifelong learning' pleit Kuijpers ervoor om lifelong learning op een andere manier te benaderen. Levenlang leren moet je niet alleen bekijken vanuit een economisch perspectief, maar ook vanuit het perspectief van zingeving, een loopbaan waarin je gelukkig bent in je werk. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich razendsnel, beroepen komen en verdwijnen. Hoe help je werknemers om zich te bewegen op die snel veranderende arbeidsmarkt? Hoe leer je hen om de juiste vragen te formuleren zodat ze steeds een stap vooruit kunnen zetten? Hoe maak je dat ze hun loopbaan kunnen managen zodat ze zich ook gelukkig voelen op hun werk?

Achterblijvende groepen
Uit onderzoeken blijkt dat grote groepen het niet kunnen bijhouden en obstakels tegenkomen in hun carrière. Denk aan mensen met een lagere opleiding, ouderen, of parttime werkenden. Kuijpers begeleidt twee promovendi bij de Open Universiteit die gaan onderzoeken wie deze groepen zijn. In welke situaties kan iemand uit zo'n groep wél de eigen loopbaan managen? Wat zijn de sleutelfactoren om dat te kunnen doen en wat is er dan nodig van de kant van overheid, onderwijs of werkgever?

Meer informatie
De presentatie van Marinka Kuijpers is onderdeel van de conferentie van de IAEVG (International Association for Eductional and Vocational Guidance), die plaatsvindt van 28 tot 30 juni 2023 in Den Haag. De OU (faculteit Managementwetenschappen) is medeorganisator van de conferentie.