Decaan Petra de Weerd-Nederhof geeft Sourcing Nederland College

28 september 2023 (16:00 uur)

Waarom zijn veerkracht en innovatie zo belangrijk voor ecosystemen? En wat kunnen we leren van Silicon Valley en het Nederlandse Brainport? Decaan Petra de Weerd-Nederhof van de faculteit Bètawetenschappen verzorgt op 28 september het Sourcing Nederland College in Eindhoven, met als titel 'Sourcing Ecosystems collaborating for Tech-Driven Innovation: an open innovation perspective'. Iedereen is welkom om deel te nemen.

Veerkracht en innovatie
Bedrijven hebben veerkrachtige en innovatieve ecosystemen nodig - cruciaal in woelige en onzekere tijden zoals klimaatcrisis, digitale transformatie en energietransitie is het blijven kiezen voor vernieuwing en innovatie. Grote én kleine bedrijven kunnen in de modus 'afwachten en uitzitten' raken, en daarmee ook nieuwe initiatieven in hun high-tech ecosysteem niet voldoende tot bloei laten komen. Hiervoor is organisatorische veerkracht belangrijk, want echt veerkrachtige bedrijven innoveren, ook in en met de partners in hun waardeketen.

Innovatie in waardeketen
Innovatie gaat eigenlijk altijd over de grenzen van de eigen organisatie, en kan op verschillende plaatsen in de waardeketen ontstaan, vaak ook vanuit toeleveranciers. Vanuit dit 'open innovatie' perspectief moeten niet alleen de individuele spelers, maar ook de high-tech ecosystemen zelf veerkrachtig zijn en blijven mee-vernieuwen, een belangrijk inzicht voor sourcing partners.

Wetenschap en praktijk
Tijdens haar college brengt De Weerd-Nederhof wetenschappelijke kennis en praktijkkennis samen. Ze besteedt samen met de deelnemers aandacht aan de notie van sourcing ecosystemen en wat het belang van veerkracht voor sourcing partners betekent. Voor hun eigen innovaties, maar ook hun rol in innovatieve high-tech ecosystemen waar zij deel van uit maken en die voor uitdagingen van transitie, crises en transformatie staan. Het is vaak een samenspel van bestaande, grotere en nieuwe kleine bedrijven die gezamenlijk het ecosysteem tot bloei laten komen. Aansluitend aan het college wordt een prijs uitgereikt voor de beste scriptie van 2022.

Sourcing Nederland
Sourcing Nederland is een onafhankelijke ontmoetingsplaats voor het ontwikkelen en delen van sourcingdeskundigheid. De vereniging verbindt belanghebbenden op het gebied van sourcing binnen een niet-commerciële omgeving. De leden bestaan uit klantorganisaties, leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandige professionals en kennisinstituten.

Praktische informatie
Iedereen kan het college bijwonen, wel graag vooraf online aanmelden.
Datum en tijd: donderdag 28 september 2023 van 16.00 tot 18.00 uur.
Locatie: studiecentrum Eindhoven, Fellenoord 360.