Webinar: een politie voor iedereen?

29 maart 2023 (19:00 uur)

De faculteit Cultuurwetenschappen van de OU organiseert maandelijks een webinar over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op woensdag 29 maart 2023 gaat dr. Wim de Jong, postdoctoraal onderzoeker, spreken over de Nederlandse politie en haar verhouding met de burger van 1980 tot nu. 

Inhoud
De politie staat in onze samenleving constant in de belangstelling. Zij is 'waakzaam en dienstbaar' maar roept ook constante discussie op. Is de wijze waarop zij haar taak uitoefent democratisch legitiem? Telkens weer blijkt bij kwesties rondom zaken als Black Lives Matter en in ons land rondom racisme binnen de politie en etnisch profileren, dat zij haar legitimiteit telkens moet bevechten. Dat is niets nieuws, zoals blijkt uit Wim de Jongs onderzoek naar klachten tegen de politie in de jaren tachtig en nu in Amsterdam, Den Haag en Nijmegen. In de periode van de kraakbeweging richtten kritische burgers klachtenbureaus op, en werd de gemeentepolitie onderworpen aan steeds dringendere vormen van monitory democracy. Met vallen en opstaan probeert de politie sindsdien een 'politie voor iedereen' te worden.
Wat betekende de politie voor gewone mensen in die steden, en hoe probeerde de politie in te spelen op veranderingen in de verhouding met de burger?

Aanmeldinformatie
Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op woensdag 29 maart 2023 om 19.00 uur en is te volgen via een livestream. Tijdens de sessie kunt u vragen stellen via de chatfunctie.
U kunt zich aanmelden voor het webinar door het aanmeldformulier in te vullen. U ontvangt dan op 28 maart een link om deel te nemen.
Aanmelden is mogelijk tot en met 27 maart. De duur van het webinar is ongeveer 60 minuten.

Over de spreker
Wim de Jong is een historicus en politiek filosoof. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van democratie, specifiek het verband tussen democratie, burgerschap en onderwijs in Nederland en de Verenigde Staten. Onlangs verscheen zijn boek 'Gesprekshonger' over het ontstaan van de naoorlogse overlegcultuur. Momenteel is Wim ook bezig met een oral history project over hoe de mijnbouw en gaswinning het leven van de mensen in de 'wingewesten' Zuid-Limburg en Groningen veranderden. De ervaringen van de bewoners staan hierin centraal.