Oproep voor online vergadering over statutenwijziging

30 april 2024 (20:00 uur)
Tijdens de ALV van 13 april 2024 is een voorstel tot wijziging van de statuten gedaan. Dit is met algemene stemmen aangenomen, maar omdat niet voldoende leden aanwezig waren, is een tweede vergadering nodig. Deze zal in online vorm plaatsvinden en wel op 30 april om 20:00 uur via Teams.
 
De twee stukken voor de vergadering vindt u op onze website onder downloads. Daar scrollt u door naar 'Stukken ledenvergaderingen'. Het gaat om het originele voorstel voor de statutenwijziging, zoals dat voorlag tijdens de ALV. Daarnaast vindt u een korte agenda voor deze bijeenkomst. Die omvat enkel de stemming over de statutenwijziging. Naar verwachting duurt de vergadering een kwartier.
 
Klik hier voor de vergaderlink. De vergadering start om 20:00 uur maar het is verstandig als u een minuut of tien eerder inlogt. U heeft dan nog ruimschoots de gelegenheid om eventuele problemen op te lossen. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 
Technische details
Het is een beetje afhankelijk van uw omstandigheden hoe u met de genoemde link kunt omgaan.
 • Als u een Teams-account heeft of als u eerder de desktop-app van Teams heeft gedownload, kunt u er gewoon op klikken en gaat u naar de vergadering.
 • Als u dat niet heeft, krijgt u na het klikken de keuze of u de desktop-app wilt downloaden of via de browser wilt deelnemen. 
  • Als u de app downloadt, moet u wat registratiegegevens invullen en een wachtwoord kiezen en kunt u daarna van start.
  • Als u dat liever niet wilt, kunt u via uw browser deelnemen. In dat geval komt er niets op uw computer te staan. U heeft daarmee ruimschoots voldoende functionaliteit om prima aan de vergadering deel te kunnen nemen.
  • Soms lukt het niet om direct door te klikken. In dat geval kunt u de link naar de bijeenkomst kopiëren en in de navigatiebalk van uw browser plakken (en op enter drukken). Meestal doet hij het dan wel. 
 
Als u gaat deelnemen aan de vergadering, zal het programma u vragen een naam in te vullen. Dat is de naam waaronder u voor de andere deelnemers herkenbaar bent. Het is niet verplicht maar het is communicatief wel plezierig als u dat doet.
 
Daarna komt u automatisch in het vergadering. Daarbij zijn de volgende bijzonderheden van belang:
 • De vergadering wordt niet opgenomen. U hoeft om die reden dus geen bijzondere maatregelen te nemen.
 • De microfoon is van alle deelnemers standaard uitgezet. 
 • Uw camera kunt u aan- en uitzetten. Of u dat doet, is uw eigen keuze. 
 • Op uw scherm ziet u een menubalk (bij sommige apparaten popt deze op als u op het scherm klikt). Een van de keuzes daarbij is een spreekwolkje. Daarachter zit de Chatfunctie. In die chat kunt u eventuele vragen en opmerkingen kwijt. 
 • Tijdens de vergadering zal u gevraagd worden driemaal te stemmen over de achtereenvolgende voorstellen. Daarvoor krijgt u dan een schermpje waarin u kunt aangeven of u het ermee eens of oneens bent. Individuele stemmen blijven geheim, alleen de totalen worden opgeslagen. 
 
We zien u graag op 30 april voor de ALV!
 
Het bestuur.

Inloggen vereist voor AVOU leden