Symposium 'Informatiehuishouding, wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering'

31 mei 2024 (16:00 uur)

Digitale ICT wordt door de overheid op steeds meer plekken ingezet. Ook voor uitvoering van wetgeving. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit proces juridisch deugdelijk is en geldende wet- en regelgeving juist worden gereflecteerd? Hierover handelt het symposium 'Informatiehuishouding, wetsanalyse en wendbare wetsuitvoering', voorafgaand aan de oratie van Reijer Passchier.

De keynote wordt gegeven door dr. Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Het symposium is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Aanmelden is mogelijk vanaf 16 april 2024.

De overheid voert steeds meer wetgeving uit met behulp van digitale ICT. Dat heeft grote voordelen, zoals meer snelheid, efficiëntie en mogelijk ook maatwerk. Moderne belastingen, toeslagen en andere sociale voorzieningen zijn zonder inzet van digitale technologie niet eens meer mogelijk.

Computers verstaan echter nog geen mensentaal, althans niet voldoende om wetten één op één te kunnen toepassen. Om digitale uitvoering van wetgeving mogelijk te maken moet deze, kort gezegd, worden omgezet naar code. Dat vergt uiterste precisie. Deze code bepaalt immers de rechten en plichten van burgers en of zij bijvoorbeeld in aanraking komen met toezicht en opsporing. In een democratische rechtsstaat moet code bovendien juridisch deugdelijk zijn en geldende wet- en regelgeving zo precies mogelijk reflecteren.

Sommige wetten zijn bijna één op één om te zetten naar algoritmes waar computers mee kunnen werken. Veel vaker moeten bij het omzetten van wetten naar code keuzes worden gemaakt of moeten regels worden ingevuld of uitgelegd. Wie of wat kan garanderen dat die keuzes en interpretaties op legitieme wijze worden gemaakt? Wie of wat kan er voor zorgen dat de wetten die de democratisch gelegitimeerde wetgever heeft gemaakt goed te-recht komen in de systemen van de uitvoerende macht? Over die vragen gaat dit symposium.

Inhoud symposium
Tijdens het symposium geeft dr. Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding een keynote. Hierop volgens reacties van:

  • Mr. dr. Mariette Lokin, Principal consultant bij Hooghiemsta en Partners en auteur van 'Wendbaar Wetgeven';
  • Prof. dr. Anne Meuwese, hoogleraar Public Law & Governance of Artificial Intelligence (AI), Universiteit Leiden;
  • Drs. Ronald Damhof, Chief Data Officer, Ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • Jesse Six Dijkstra BSc MA, Tweede Kamerlid namens Nieuw Sociaal Contract (NSC).


Praktische informatie
Datum: vrijdag 31 mei 2024 van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Locatie: Open Universiteit, gebouw Pretoria, Heerlen.
Aansluitend vindt om 16.00 uur de oratie plaats van Reijer Passchier, hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat.
Aanmelden: aanmelden kan vanaf 16 april 2024.

Klik hier voor meer informatie.