Bibliotheeklicentie voor alumni?

Het bestuur krijgt vaak de vraag van leden of het mogelijk is om na het afstuderen gebruik te mogen maken van de online universiteitsbibliotheek. Wij hebben deze vraag aan de OU voorgelegd en antwoord gekregen. Daarnaast enige informatie over 'Open Access'.

Een stukje geschiedenis: de meeste Nederlandse universiteiten hebben een zeer uitgebreide bibliotheek met boeken, vanaf hun oprichting. Soms bevatten deze collecties ook boeken van kloosterbibliotheken die door de hervorming geconfisqueerd werden en bij de universiteiten terecht zijn gekomen. Bij deze universiteitsbibliotheken is het vaak mogelijk om boeken fysiek in te zien. De OU is met haar 35-jarig bestaan en ook een andere opzet, natuurlijk een ander verhaal.

Vanuit de OU kregen wij de volgende uitleg over de onmogelijkheden om na afstuderen te mogen gebruikmaken van de online bibliotheek: de online universiteitsbibliotheek kost de OU een aanzienlijk bedrag per jaar, ongeveer een miljoen euro. Hier zit een bedrag per student en per medewerker in. Het downloaden van één artikel kost gemiddeld tussen de 20 en 50 euro, als er geen generieke licentieovereenkomsten zouden zijn (die de OU wel heeft afgesloten).

De OU biedt alleen voor studenten en medewerkers de digitale online bibliotheekservice aan (conform de wet). Het is (op dit moment) niet mogelijk om dit uit te breiden naar alumni of voormalige (buiten)promovendi van de OU, ook om technische redenen, aangezien men een OU-account nodig heeft om toegang te krijgen tot alle diensten.