Open Magazine

Open Magazine is een blad met inspirerende artikelen over het onderzoek dat aan de Open Universiteit wordt gedaan. Het verschijnt eens per jaar.
Belangstelling? Klik hier om Open Magazine te lezen of downloaden of vraag een gedrukt exemplaar aan via openmagazine@ou.nl