Wetenschappelijke publicaties van AVOU-leden

In het kader van de ontwikkeling van het kennisbeleid van de AVOU en daarmee de verhoging van de zichtbaarheid van onze leden, willen wij via de website van de AVOU het wetenschappelijk werk van onze leden toegankelijk maken. Daarmee maken we inzichtelijk welke wetenschappelijke ontwikkeling de alumni sinds hun afstuderen hebben doorgemaakt, en hopen wij de onderlinge kennisdeling te kunnen vergroten.

Wij willen dit doen door een index van wetenschappelijke artikelen van de leden aan te leggen. Via deze index kunnen de artikelen worden benaderd en geraadpleegd. Dat brengt een aantal voorwaarden met zich mee. Allereerst moet het gaan om artikelen die via tijdschriften of andere websites beschikbaar zijn. Wij gaan dus niet zelf een bestand van artikelen aanleggen. Dat betekent dat het moet gaan om free acces publicaties, dus tijdschriften of andere websites zonder betaalmuren.

Wij willen de artikelen ordenen naar studiegebied bij de OU. Die studiegebieden zijn niet helemaal onveranderlijk, maar de actuele verdeling in wetenschapsgebieden is als volgt:

 • Informatica
 • Cultuur
 • Psychologie
 • Management
 • Duurzaamheid en milieu
 • Rechten
 • Onderwijs.

Leden die hun publicaties graag opgenomen willen zien in ons bestand, kunnen die zelf melden bij ons. Wij nemen ze dan in het bestand op. Bij die aanmelding willen wij graag de volgende gegevens hebben:

 • Naam van ons lid
 • Wetenschapsgebied
 • Titel van de publicatie in bibliografische vorm volgens APA-6
 • Link naar de (gratis) vindplaats van het artikel.

Wij plaatsen de vermelding dan per wetenschapsgebied geordend naar de achternaam van het lid.
 

Wetenschapsgebied Psychologie


Noks Nauta
Nauta, A.P., & Corten, F. (2002). ‘Hoogbegaafden aan het werk’. TBV – Tijdschrift Voor Bedrijfs- En Verzekeringsgeneeskunde, 10(11), 343-346. Klik hier voor het artikel.
Nauta, A.P. (2004). ‘Een vertrouwenskwestie? over het samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen’ (PhD). Klik hier voor het artikel.
Ronner, S., & Nauta, A.P. (2010). ‘Een talent voor valkuilen: De psychologie van hoogbegaafdheid’. Psychopraktijk, 2(2), 13-16. Klik hier voor het artikel.
Nauta, A.P., & Loo, M. (2010). ‘Preventie van depressie door de bedrijfsarts, deel I’. TBV – Tijdschrift Voor Bedrijfs- En Verzekeringsgeneeskunde, 18(4), 166-169. Klik hier voor het artikel.
Nauta, A.P., & Schouwstra, I. (Eds.). (2020). Hoogbegaafde senioren. IHBV, kennisinstituut hoogbegaafde volwassenen te Zeist. Klik hier voor het bestellen van het boek.


Wetenschapsgebied Onderwijs


Ingrid Snijders
Ingrid Snijders, Remy M. J. P. Rikers, Lisette Wijnia & Sofie M. M. Loyens (2018) Relationship quality time: the validation of a relationship quality scale in higher education, Higher Education Research & Development, 37:2, 404-417. Klik hier voor het artikel.
Snijders, I., Wijnia, L., Rikers, R. M. J. P., & Loyens, S. M. M. (2019). Alumni loyalty drivers in higher education. Social Psychology of Education, 22(3), 607-627. Klik hier voor het artikel.


Wetenschapsgebied Management


Cees Brouwer
Brouwer, C. J. (2015). The changing role of a senior manager in a new organization: An emergent process of mutual recognition. Ridderkerk: Ridderprint. Klik hier voor het artikel.

Jos Verkroost
Grimmelikhuijsen, S., Herkes, F., Leistikow, I., Verkroost, J., Vries, F. d., & Zijlstra, W. G. (2019). Can decision transparency increase citizen trust in regulatory agencies? evidence from a representative survey experiment. Regulation & Governance, 1-15. doi:10.1111/rego.12278. Klik hier voor het artikel.
Smeets, G., & Verkroost, J. J. H. (2011). Selectief en slagvaardig. werken met de WOT (2000-2010). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Klik hier voor het artikel.
Verkroost, J. J. H. (2016). Indicatoren voor risicodetectie in het Nederlandse onderwijs. kwaliteitszorg, financiële ratio’s en verticale integratie (PhD). Klik hier voor het artikel.
Verkroost, J. J. H. (2017). Voorspelt kwaliteitszorg de prestaties van instellingen voor voortgezet onderwijs? Mens En Maatschappij, 92(1), 35-64. Klik hier voor het artikel.


Wetenschapsgebied Rechtswetenschappen


Kees Jansen
Jansen, K. (2013). Beperkte bevoegdheden van de medezeggenschapsraad, een bron van frustratie. Nederlands Tijdschrift Voor Onderwijsrecht En Onderwijsbeleid, 4, 277-300.
Jansen, K. (2018). Cao’s en medezeggenschap in het onderwijs. In R. v. Schoonhoven, & F. H. J. G. Brekelmans (Eds.), Onderwijs-cao’s: Robuust genoeg voor de 21e eeuw? (pp. 43-52) VU Law. Klik hier voor het artikel.
Jansen, K. (2018). Passend onderwijs en de vrijheid van vereniging. Nederlands Tijdschrift Voor Onderwijsrecht En Onderwijsbeleid, 1, 8-26.
Jansen, K. (2019). Onderwijsarbeidsmarkt en FUWA. Nederlands Tijdschrift Voor Onderwijsrecht En Onderwijsbeleid, 1, 5-17.
Jansen, K. (2020). Medezeggenschap in diversiteit. Nederlands Tijdschrift Voor Onderwijsrecht En Onderwijsbeleid, 2, 47-66.