Promoveren bij de Open Universiteit

De Open Universiteit heeft de wens om meer promovendi te binden. Promoveren aan de OU wordt dan ook gestimuleerd en is op verschillende wijzen mogelijk. De universiteit stelt hiertoe via gerichte werving meer promovendi (aio’s) aan. Buitenpromovendi vinden bij de OU een inspirerende omgeving om ‘op afstand’ een promotietraject af te leggen.

Om promovendi te faciliteren in hun promotietraject, is de Open Universiteit Graduate School (OUGS) opgericht. De Graduate School is de thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders. De Graduate School informeert aankomende promovendi en faciliteert hen die formeel tot een promotietraject zijn toegelaten. Het vormt tevens een platform voor communicatie voor promovendi.

Voor aanvullende informatie over promoveren, alsmede voorzieningen, formele regelgeving en opleidingsmogelijkheden, verwijzen wij u naar OUGS.