37e dies natalis Open Universiteit

3 augustus 2021

De Open Universiteit staat sinds haar oprichting pal voor toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Zij stimuleert het verkleinen van de kansenongelijkheid: de studenten vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt door het volgen van academisch onderwijs. Ongelijkheid in Nederland manifesteert zich echter niet alleen in het onderwijs, maar ook in gezondheidsverschillen.

Er bestaan inmiddels vele initiatieven om deze gezondheidsverschillen te bestrijden. Initiatieven die beogen ‘wissels om te zetten’; bijvoorbeeld door preventie van ‘ongezond gedrag’; of door de zorg meer ‘waardegedreven’ en minder ‘productiegedreven’ te maken.

Ook zijn er initiatieven om ‘blended care’ te stimuleren: zorg die fysieke en digitale contacten optimaal met elkaar combineert. Het is meer dan toekomstmuziek: de ervaringen die al zijn opgedaan met dergelijke initiatieven op het terrein van de gezondheidsbevordering, geven ook aan van wat er al in de nabije toekomst mogelijk is.

Het thema van deze dies is ‘360 graden kijk op gezondheid’. Sprekers zijn: prof. dr. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit.

Tijdens de academische plechtigheid overhandigt de Open Universiteit een eredoctoraat aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De erepromotor is prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit.

Volgens traditie wordt tijdens de viering ook de OU Wetenschapsprijs uitgereikt aan een onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties.

De academische zitting vindt plaats op vrijdag 24 september 2021, van 15.00 tot 16.30 uur, in Theater Heerlen. Vanwege de coronamaatregelen kan mogelijk slechts een beperkt aantal gasten de viering van de dies natalis in het Theater bijwonen. Daarom zal de academische zitting ook online, via de livestream op www.ou.nl/dies-natalis, te volgen zijn.

Reserveer de datum alvast in uw agenda.

Namens het college van bestuur,
dr. Karl Dittrich, interim-voorzitter en
prof. dr. Theo Bastiaens, rector magnificus.