Autisme, denken en emoties

14 oktober 2021

Ongeveer twintig leden en andere belangstellenden namen op 13 oktober deel aan het webinar dat werd verzorgd door Caroline Roos-Schuurman. Caroline heeft als psycholoog een lange ervaring met het onderwerp autisme. Dat bleek ook in haar onderhoudende inleiding.

Daarin onderscheidde zij drie dimensies die in een complex samenspel relevant zijn voor autisme, namelijk de biologische, de psychologische en de sociale dimensie. De psychologische, waarin cognities, emoties en gedrag worden onderscheiden, stonden in de presentatie centraal. Met name het cognitieve en emotionele element werkte zij verder uit in haar lezing.

Het leverde een interessante presentatie op die nadien uitmondde in een gedachtewisseling tussen de deelnemers en Caroline. De presentatie van persoonlijke ervaring leverde daarbij een verdere verrijking op. 

De reactie van de deelnemers in de chat waren achteraf dan ook zeer positief.