Bericht van de secretaris met Nieuwjaarswens

18 december 2023

We staan alweer op de grens van 2024 en dat wordt voor de AVOU in meerdere opzichten een belangrijk jaar. Allereerst kunnen we ons verheugen over het feit dat we een nieuw aspirant-bestuurslid hebben, namelijk Mandy van ‘t Sant. Zij zal de komende tijd als aspirant-lid meedraaien om te zien of het bestuurslidmaatschap bevalt en kan, als dat positief uitvalt, tijdens de ALV in april worden gekozen.

Het is heel fijn dat we er de laatste anderhalf jaar in geslaagd zijn het bestuur voor een belangrijk deel te vernieuwen. Maar we zijn er nog niet, aangezien Rob van ‘t Hof, de huidige voorzitter, zich afgelopen jaar nog maar voor één jaar heeft laten herkiezen als voorzitter en dus dit jaar gaat stoppen. Het is niet zonder meer vanzelfsprekend dat het voorzitterschap door de huidige bestuursleden wordt ingevuld, dus er blijft behoefte aan nieuw bloed in het bestuur.

Een ander belangrijk punt is het veertigjarig bestaan van de OU in 2024. De OU zelf wil daar het hele jaar aandacht aan besteden, en wij als alumnivereniging denken erover rond de diesviering in september, net als vijf jaar geleden, een ledenactiviteit te organiseren in Heerlen. Uiteraard ontvangen wij voor de invulling daarvan graag suggesties en speciaal hebben wij daarbij belangstelling voor leden die in de vorm van lezingen of presentaties kunnen bijdragen.

In volgende nieuwsbrieven zullen we hierop terugkomen. Voor nu wensen wij u heel prettige feestdagen en een voorspoedige start van 2024.

Jos Verkroost
Secretaris AVOU.